Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Σχόλια ἐπί τῶν τριῶν πιό ἐπίμαχων τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου Κρήτης 2016

περί γάμου καί κωλυμάτων αὐτοῦ, 
περί σχέσεως Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μέ τόν σύγχρονο κόσμο,
καί περί σχέσεως Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μέ τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, 
ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
 
 Logo of the Holy and Great Council


Διαβάστε τούς σχολιασμούς μας ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου, ἐδῶ:

ἐδῶ:
Δημοσιεύθηκε στίς 29-6-2016

καί ἐδῶ:
Δημοσιεύθηκε στίς 30-6-2016
http://a5.mzstatic.com/eu/r30/Publication/v4/45/07/50/450750ba-8410-ba7e-8413-37add4d12fe0/cover225x225.jpeg


Συντάκτης τῶν ἄρθρων, τό:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/