Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΠΟΥ ΓΗΣ - στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη: Τώρα και τρίτο φύλο (εκτός από άρρεν και θήλυ) στα...

ΟΠΟΥ ΓΗΣ - στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη: Τώρα και τρίτο φύλο (εκτός από άρρεν και θήλυ) στα...: Άντε και στα δικά μας… Μας έμαθαν τόσα χρόνια: ό,τι στραβό και αποτυχημένο συμβαίνει στον κόσμο, μας το εφαρμόζουν στην Ελλάδα υποχρεωτικά...