Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΠΟΥ ΓΗΣ - στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη: "Πες του Χριστούλη να με δεχτεί..."

ΟΠΟΥ ΓΗΣ - στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη: "Πες του Χριστούλη να με δεχτεί...": Προχθές, γυρίζοντας ἀ π ὸ ἕ ναν Ἑ σπεριν ὸ πέρασα ἀ π ὸ τ ὴ ν Ὁ μόνοια. Πλ ῆ θος νέων ἦ ταν μαζεμένοι γύρω ἀ π ὸ ἕ να παιδί. Στ ὸ χέρ...