Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

--THOUREIOS--http://thoureios.blogspot.com/: "Θα δώσουμε την περιουσία της Εκκλησίας, αλλά μόνο...

--THOUREIOS--http://thoureios.blogspot.com/: "Θα δώσουμε την περιουσία της Εκκλησίας, αλλά μόνο...: «Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη εποχή και πρέπει να εργαστούμε, να προνοήσουμε για να ενισχύσουμε το απόθεμα της αντοχής των ανθρώπων» ανέφε...