Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙΔιαπίστωσαν πράγματι,

ὅτι καλύτερη προσευχὴ εἶναι ἡ προσευχὴ μὲ τὸ κομποσχοίνι!!

.       Ἕνας ἀσκητὴς ἔστελνε τὸν ὑποτακτικό 

του νὰ πουλήσει τὸ ἐργόχειρό του στὶς Καρυές…. 

Ἐκεῖ ὁ ὑποτακτικός του ἄκουσε στὸ Πρωτάτο

 ὡραιότατες ψαλμωδίες, μουσικὴ κ.λ.π.
.      Μιὰ μέρα λέει στὸν γέροντά του:

 Γέροντα ἔχω ἕνα λογισμό. Ἐμεῖς ἐδῶ

 πέρα στὴν ἔρημο δὲν κάνουμε τίποτα.

 Νὰ δεῖς πὼς ἐκεῖ ὑμνοῦν τὸν Θεό. Ψαλμωδίες, πράγματα, 

χορωδίες.  Ἐμεῖς ἐδῶ μόνο κομποσχοίνι, μόνο

 ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ…


.           Τὸν παίρνει ὁ Γέροντας τότε μία ἄλλη μέρα καὶ τοῦ λέει:

 Ἄς, πᾶμε παιδί μου νὰ δοῦμε τί κάνουν αὐτοὶ οἱ πατέρες. 

Νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς τὸ δικό τους τυπικό. Καὶ ὅταν πῆγαν 

σκύβει στὸ αὐτί του, μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ τοῦ λέει 

ψιθυριστά. Πράγματι τέκνο, ἐδῶ δοξάζουν τὸν Θεό.


.          Δὲν πρόλαβε νὰ τελειώση καὶ πιάνει δυνατὸς

 σεισμός. Σείστηκαν τὰ σύμπαντα. Τότε ἀμέσως οἱ ψάλτες

 ἄφησαν τὰ μουσικὰ βιβλία καὶ τὰ «τεριρὲμ» καὶ ἄρχισαν νὰ

 τραβοῦν κομποσχοίνι, φωνάζοντας

«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ»!!!!

– Γέροντα πᾶμε νὰ φύγουμε, πᾶμε στὴν δουλειά μας, στὴν

 ἡσυχία μας, στὸ καλύβι μας. Αὐτὸ ποὺ κάνουμε ἐμεῖς, 

εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὰ ψαλτικά.

Διαπίστωσαν πράγματι, ὅτι καλύτερη προσευχὴ 

εἶναι ἡ προσευχὴ μὲ τὸ κομποσχοίνι!!