Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

«Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας». Δούρειος ἵππος στὴ Θεολογικὴ σχολὴ Θεσσαλονίκης


Ὁμάδα Ὀρθόδοξων φοιτητῶν Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ μᾶς ἀπέστειλε τὸ κάτωθι κείμενο.
Χαίρετε, εἴμαστε μία ὁμάδα φοιτητῶν τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χθὲς Τρίτη παρατηρήθηκε στὴ Σχολὴ μᾶς μία προτεσταντικὴ προσηλυτιστικὴ κίνηση. Ἐμεῖς, λοιπόν, ὡς ἐνεργὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, ἀφορμώμενοι ἀπὸ τὸ γεγονὸς συντάξαμε ἕνα κείμενο- ἄρθρο ποὺ καταγγέλλει τὸ γεγονὸς καὶ τὸ περιγράφει ἀναλυτικά. Αὐτὸ ποὺ ζητοῦμε ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι νὰ τὸ δημοσιεύσετε σὲ ὀρθόδοξα ἔντυπα (ἐφημερίδες,περιοδικά), ἰστοσελίδες καὶ blog ποὺ τυχὸν διαχειρίζεστε, εἴτε ὁλόκληρο εἴτε καὶ ἕνα δικό σας ἄρθρο μὲ βάση τὸ κείμενό μας. Ἀπευθυνόμενοι, λοιπόν, στὴν ἀγάπη σας γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία ἄλλα καὶ στὸν ἀγώνα σας γιὰ τὴ φανέρωση τῆς ἀλήθειας σᾶς παρακαλοῦμε νὰ βοηθήσετε καὶ ἐσεῖς στὸν ἀγώνα μᾶς αὐτὸ γιὰ τὴ κατάδειξη τοῦ προσηλυτισμοῦ μέσα σὲ μία ὀρθόδοξη θεολογικὴ σχολή. Πιστεύουμε ὅτι τὸ ἄρθρο μᾶς εἶναι κατατοπιστικὸ καὶ θὰ σᾶς βοηθήσει νὰ καταλάβετε τὴ σημαντικότητα τοῦ προβλήματος.
Παρακαλοῦμε πολὺ σὲ περίπτωση δημοσίευσης τοῦ κειμένου ἢ ἄρθρου βασιζόμενου σὲ αὐτὸ νὰ μᾶς ἐνημερώσετε μέσω e-mail στέλνοντάς μας εἴτε τὸν ἀνάλογο σύνδεσμο εἴτε τὴν ἡμερομηνία κυκλοφορία τοῦ ἐντύπου.
Καλὰ καὶ Εὐλογημένα Χριστούγεννα!!!
Ὁμάδα Φοιτητῶν Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
Ακολουθεί τὸ κέμενό μας:...
 «Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας»
Δούρειος ἵππος στὴ Θεολογικὴ σχολὴ Θεσσαλονίκης
 Στὶς 18 Δεκεμβρίου 2012 κατέφθασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ ὁμάδα τριῶν ἀτόμων , ἡ ὁποία διαμοίρασε στὸ Ἃ΄ Ἀμφιθέατρο τὸ βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης σὲ μετάφραση. Ἡ διαμοιρασθεῖσα ἔκδοση περιελάμβανε μόνον τὸ νεοελληνικὸ κείμενο τῆς Κ.Δ., τὸ ὁποῖο εἶναι ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὸ Οἴκ. Πατριαρχεῖο, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἔκδοση τῆς Ἔλ. Βιβλικῆς Ἑταιρείας. Τὴν κίνηση αὐτὴ ἐκ πρώτης ὄψεως θὰ μποροῦσε νὰ τὴ χαρακτηρίσει κάποιος ἀξιέπαινη, ἂν τὴ δεῖ μὲ ἀθώα μάτια. Ὅμως ἀπὸ μόνη της ἔχει ἀρνητικὰ στοιχεῖα, καθὼς ἁρμόδια γιὰ τὴ διανομὴ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι μόνο ἡ Ἐκκλησία καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὸ Πανεπιστήμιο ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, στὰ ὅρια τῆς ὁποίας φιλοξενεῖται ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ (ἀλήθεια, πῆραν τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου γιὰ μία τέτοια ἐνέργεια; εἰδάλλως χωρὶς εὐλογία ἔχουμε ἀντιποίηση ἀρχῆς καὶ παρασυναγωγή! ἐπιπλέον δὲν μοιράστηκαν Καινὲς Διαθῆκες στοὺς ἀριστεύσαντες καὶ σὲ ὅλους τους πρωτοετεῖς ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη, τὸν Κοσμήτορα, τοὺς Προέδρους τῶν τμημάτων σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση παρόντων καθηγητῶν τῆς Σχολῆς καὶ φοιτητῶν; Γιατί ἐκεῖνες δὲν ἦταν σὲ μετάφραση ἀλλὰ στὸ πρωτότυπο; Δὲ σημαίνει κάτι αὐτὸ γιὰ τὴν ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης;). Ἡ κίνηση αὐτὴ εἶχε καὶ ἄλλα μεμπτὰ σημεῖα. Ἀρχικὰ στὸ ἐσώφυλλο τῆς ἔκδοσης ἀναφερόταν τὰ στοιχεῖα τοῦ σωματείου "Οἱ Φίλοι της Ἁγίας Γραφῆς", σωματεῖο τὸ ὁποῖο ἔχει κατὰ καιροὺς ἀπασχολήσει ὀρθόδοξα ἔντυπα καὶ ἱστολόγια, καθὼς ἀποτελεῖ "παρακλάδι" μίας ἀπὸ τὶς χιλιάδες προτεσταντικὲς ὁμάδες, αὐτῆς τῶν "Γεδεωνιτῶν"[1] (http://www.gideons.org/Splash.aspx) (μὲ δικτύωση σὲ ὅλο τὸν κόσμο!) (Καὶ ἀναρωτιόμαστε, ὑπάρχει Ὀρθοδοξία χωρὶς δόγματα; Στὸ ὄνομα τῆς «ἀγάπης», τῆς ὅποιας ἀγάπης, καταργοῦμε τὰ δόγματα; Δηλ. συναδελφωνόμαστε μὲ ὅλους τους ἀλλόδοξους ἢ κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τοὺς αἱρετικοὺς στὸ ὄνομα τῆς ἀγάπης;). Ἀκόμη μαζὶ μὲ τὴν Κ.Δ. διανεμήθηκαν κάρτες, πάνω στὶς ὁποῖες ἀναγραφόταν ἡ ἰστοσελίδα www.agapestudent.gr[2][2] ἔχοντας ὡς τίτλο "Τὸ site ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴ Ζωή σου!" (ἀντιλέγουμε ὅτι τὴ ζωή μας τὴν ἀλλάζει ὁ Χριστὸς καὶ μόνο ὁ Χριστός!). Μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν ἐν λόγω σελίδα ὁ καθένας μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὅτι πρόκειται γιὰ μία προτεσταντικὴ ὁμάδα ποὺ ἀπευθύνεται σὲ νέους φοιτητὲς προσπαθώντας νὰ τοὺς προσεγγίσει μέσα ἀπὸ «events» (Christmas party, ἐκδρομὴ στὸ ἀγρόκτημα«Κυδωνιές»), τουρνουὰ ποδοσφαίρου, ὁμολογίες φοιτητῶν (μὲ τὸν τίτλο «ἄκουσε ἐμπειρίες ζωῆς ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξουν γιὰ πάντα τὴ ζωή σου»), μαρτυρίες (μὲ τὸν τίτλο «ἄκουσε ζωντανὲς μαρτυρίες μὲ λόγια ἐλπίδας, ἀλήθειας, ἀγάπης καὶ ζωῆς») καὶ νὰ πείσει γιὰ μία «Προσωπικὴ γνωριμία μὲ τὸ Θεὸ» («πὼς μπορεῖς νὰ ξεκινήσεις μία προσωπικὴ σχέση μὲ τὸ Θεὸ καὶ νὰ πειραματιστεῖς τὴ ζωὴ γιὰ τὴν ὁποία δημιουργήθηκες») (!!!) Στὴν ἰστοσελίδα ὑπερτονίζεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ χωρὶς καμία ἀναφορὰ στὴν Ἱερὰ Παράδοση, στοὺς Πατέρες καὶ στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ κίνηση αὐτὴ δὲν σταμάτησε ἐκεῖ ἀλλὰ ἀφοῦ διανεμήθηκαν τὰ παραπάνω σὲ μεγάλο ἀριθμὸ φοιτητῶν ἕνας ἐξ αὐτῶν, τῶν συντονιστῶν τῆς ἐξόρμησης, ἀπηύθυνε λόγο πρὸς τοὺς φοιτητές. Ὁ κύριος λοιπὸν αὐτὸς μὲ πολὺ ὡραῖο καὶ ἤρεμο τρόπο ἀναφέρθηκε στὴ σημασία ποὺ ἔχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, φέρνοντας παραδείγματα τῆς ζωῆς του καὶ τελείωσε μαζὶ μὲ εὐχὲς γιὰ καλὲς γιορτὲς μὲ τὴν προτροπὴ νὰ διαβάζουν ὅλοι ἀπὸ ἕνα κεφάλαιο τῆς Κ.Δ. κάθε μέρα. Πολὺ ὡραία, ὅμως ἀξίζει νὰ ἐπισημανθοῦν πρῶτα ὁρισμένα σημεῖα τοῦ λόγου του καὶ μία τοποθέτησή του στὸ τέλος. Ἀνέφερε λοιπὸν τὰ ἑξῆς: "Ζήτησα ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ μοῦ συγχωρέσει ὅλες τὶς ἁμαρτίες, τοῦ ζήτησα νὰ ἔρθει στὴ ζωή μου καὶ νὰ γίνει ὁ προσωπικός μου σωτήρας..." ὁ καθένας ἔχοντας ἕνα βασικὸ ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα μπορεῖ νὰ καταλάβει τὴν πλάνη ποὺ τὰ λόγια αὐτὰ μποροῦν νὰ φέρουν. Τὸ πιὸ "καταπληκτικὸ" ἦταν ὅμως ἡ τοποθέτηση τοῦ ὁμιλητὴ στὴν ἐρώτηση φοιτητή: "Δηλαδὴ ἐσεῖς σὲ ποιὰ ἐκκλησία μᾶς λέτε νὰ πηγαίνουμε, στὴν προτεσταντικὴ ἢ στὴν ὀρθόδοξη;" Καὶ ὁ ἐμφανῶς ἐνοχλημένος ὁμιλητῆς μὲ μικρὴ ἔνταση ἀπάντησε: "Ἐγὼ δὲν εἶπα γιὰ καμία ἐκκλησία, ἐγὼ εἶπα νὰ διαβάζεται τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ" καὶ προσέθεσε μὲ ἀρκετὰ ὑποτιμητικὸ τρόπο: "Ἐγώ σου λέω νὰ πηγαίνεις στὴν ὀρθόδοξη (ἐκκλησία), ε.... καὶ ὅλοι στοὺς ὀρθόδοξους νὰ πηγαίνετε."
Ἀκούγοντας λοιπὸν κανεὶς ὅλα αὐτά, καὶ πόσο μᾶλλον ἂν τὰ ζεῖ, τί συμπεράσματα μπορεῖ νὰ βγάλει; Ἂν ἡ κίνηση αὐτὴ δὲν ἦταν καθαρὰ μία προτεσταντικοῦ χαρακτήρα προσηλυτιστικὴ κίνηση, τότε τί ἦταν; Τὰ ἄτομα αὐτὰ δὲν ἀναφέρθηκαν καθόλου στὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, στοὺς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τοὺς μοναδικοὺς καὶ ἀλάνθαστους ἑρμηνευτὲς τόσο τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου ὅσο καὶ ὅλης της πίστεως, ἀλλὰ καὶ στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρίσμα, τὴν Ἐξομολόγηση καὶ τὴ Θεία Εὐχαριστία ποὺ ἀποτελοῦν τὶς βασικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴ σωτηρία κάθε πιστοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας. Προσέφεραν ὡς δῶρο γιὰ τὰ Χριστούγεννα τὴν Κ.Δ., ὅμως δὲν τόνισαν τὸ λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι χωρὶς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ μετοχή μας στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποκτήσει ἀγάπη, εἰρήνη, ταπείνωση καὶ γαλήνη, ἀρετὲς τὶς ὁποῖες αὐτοὶ ἔχουν μόνο μὲ τὴν Ἁγία Γραφή. Χριστούγεννα χωρὶς Χριστὸ δὲν νοοῦνται ἀλλὰ οὔτε Χριστούγεννα μὲ Χριστὸ ἀλλὰ χωρὶς Ἐκκλησία. Νοοῦνται, καθὼς Ἐκκλησία καὶ Χριστὸς γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους εἶναι ἔννοιες ἀλληλεξαρτώμενες.
Ἐπιπλέον ἀναρωτιόμαστε γιὰ δύο ἀκόμη σημεῖα: ὅταν ὁ νέος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος διαμηνύει «Ὄχι στὶς μεταφράσεις τῶν λειτουργικῶν κειμένων»[3][3], γεγονὸς ποὺ ἀντίκειται στοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐμεῖς θὰ διαβάζουμε τὴν Κ.Δ. σὲ νεοελληνικὴ μετάφραση; Καὶ ὅταν ἀκόμα ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κ. Ἱερεμίας, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μάλιστα στὴν Ἕδρα τῆς Εἰσαγωγῆς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ Ἑρμηνείας τοῦ Κειμένου τῶν Ὁ', σὲ ἀπαντητική του ἐπιστολὴ[4] [4]πρὸς τὸν συντονιστὴ ἱεραποστολικῆς, τάχα, ἕνωσης, ποὺ εἶχε σκοπὸ νὰ μοιράσει τὸ παραπάνω κείμενο στὴν περιφέρειά του ἀναφέρει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀγαποῦμε καὶ δίνουμε περισσότερη σημασία στὴν ἑρμηνεία καὶ ὄχι ἁπλῶς στὴ μετάφραση καὶ ὅτι ἡ μετάφραση ὡς ἀνθρώπινο κατασκεύασμα ἔχει λάθη, τί ἔχουν νὰ μᾶς ἀπαντήσουν αὐτοὶ ποῦ μοίρασαν μεταφράσεις στὴ σχολή; Θεωροῦν οἱ διανομεῖς ὅτι τὸ ἐπίπεδο τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς εἶναι τόσο χαμηλό, ὥστε νὰ μὴν μποροῦν νὰ διαβάσουν τὴν Κ.Δ. στὸ πρωτότυπο, δηλ. στὴν ἑλληνιστικὴ κοινή; Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θέλουμε τὸ ἀνέβασμα τῆς ποιότητας σπουδῶν τῆς Σχολῆς ἢ τὴ μικρότερη προσπάθεια ἐκ μέρους τῶν φοιτητῶν;
Τὸ κείμενο αὐτὸ τὸ γράψαμε μία ὁμάδα φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, γιατί μᾶς προβλημάτισε πολὺ τὸ παραπάνω συμβάν. Ναί, ἤμασταν παρόντες καὶ ἀντιδράσαμε καὶ σὲ αὐτοὺς καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς Σχολῆς καὶ θέλουμε μέσω τοῦ κειμένου αὐτοῦ νὰ ἐκφράσουμε τὸν ἔντονο προβληματισμό μας γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ. Εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸ ὅτι στὴ Σχολή μας, ὅπως καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ εἰσήχθη τυχαία καὶ οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουν κάποια ἐμπειρία ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη λατρευτικὴ Παράδοση καὶ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ βάση τῆς ἀντίδρασής μας, ὁ Θεὸς οἰκονόμησε καὶ τὰ παιδιὰ αὐτὰ εἰσήχθησαν στὴ Σχολή, οὕτως ὥστε νὰ λάβουν ἀπὸ αὐτὴ ὅσο γίνεται κάποιες ὀρθόδοξες βάσεις. Πῶς ὅμως θὰ γίνει αὐτό, ἂν ὁ ὁποιοσδήποτε προβατόσχημος λύκος εἰσβάλλει μέσα στὴ Σχολὴ χωρὶς ἄδεια - γιατί δὲν μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε νὰ ἔχουν ἐγκρίνει αὐτὴ τὴν κίνηση προτεσταντῶν οἱ καθηγητὲς μίας Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς, μίας ἀπὸ τὶς δύο της Ἑλλάδας, ἐκτὸς τῶν Ἀνώτατων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν! Θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν κάτι ἀντίστοιχο Ὀρθόδοξοι σὲ καθολικὸ ἢ προτεσταντικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Εὐρώπης ἢ τῆς Ἀμερικῆς; - καὶ προσηλυτίζει μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ ὁδηγήσει νεανικὲς ψυχὲς στὴν ἀπώλεια; Δὲν χάνουμε ὅμως τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη μας στὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτή μας, τὸν ὁποῖο παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δίνει ὀρθόδοξο χριστιανικὸ φρόνημα καὶ μαχητικότητα, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζουμε πάσης φύσεως πειρασμοὺς ποὺ θὰ συναντήσουμε στὴ ζωή μας.
Εὐλογημένα καὶ Ὀρθόδοξα Χριστούγεννα!
 Ὁμάδα Φοιτητῶν Θεολογικῆς σχολῆς Θεσσαλονίκης
[1] «Οι Γεδεωνίτες ή Φίλοι της Αγίας Γραφής (αγγλ.:Gideons International) είναι ένας υπερδογματικός Χριστιανικός σύνδεσμός που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 χώρες. Η βασική δραστηριότητα τους είναι δωρεάν διανομή αντιτύπων της Καινής Διαθήκης και της Αγίας Γραφής, την οποία διαμοιράζουν σε πάνω από 80 γλώσσες. Συνηθίζουν να τοποθετούν ή να διανέμουν Γραφές σε ξενοδοχεία, ξενώνες, νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, ποινικά ιδρύματα, στρατόπεδα,σχολεία και πανεπιστήμια. Το όνομά τους το έχουν πάρει από τον Γεδεών της Αγίας Γραφής. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται από τον Μάρτιο του 1953 με πρωτεργάτη τονΜιλτιάδη Αγγελάτοαπό την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία[1]. Αρχικά διαμοίραζαν αντίτυπα της Νεοελληνικής Μετάφρασης. Σήμερα διαμοιράζουν και άλλες σύγχρονες μεταφράσεις της Αγίας Γραφή». (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82)
Οι ίδιοι γράφουν:
«Το φθινόπωρο του 1898 ο Τζον Νίκολσον από το Γουινσκόνσκι των ΗΠΑ - εμπορικός αντιπρόσωπος στο επάγγελμα - ταξίδεψε για δουλειές στην πόλη Μπόσκομπες αλλά έφτασε αργά τη νύκτα. Στο Κεντρικό Ξενοδοχείο υπήρχαν μόνο ένα δίκλινο που αναγκαστικά έπρεπε να το μοιραστεί με κάποιον Σαμουήλ Χιλ. Ο Νίκολσον σαν παιδί είχε στην ετοιμοθάνατη μητέρα του ότι καθημερινά πριν κοιμηθεί θα διάβαζε την Αγία Γραφή και θα προσεύχετο όπου και να ήταν. Αυτό έκανε και εκείνη τη βραδιά. Με έκπληξη είδε ότι και ο Σαμουήλ Χιλ ήταν πιστός χριστιανός και με χαρά προσευχήθηκαν μαζί. Από τότε άρχισε μια αδελφική φιλία όπου και αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα Χριστιανικό Σωματείο για εμπόρους ώστε να έχουν κοινωνία όπου και αν ταξίδευαν.Την 1 Ιουλίου 1899 μαζεύτηκαν στο Τζεϊνσβιλ του Γουινσκόνσκι τρία άτομα. Ο Νίκολσον, ο Χιλ και ο Γουϊλιαμ Νάϊτς. Το σωματείο ιδρύθηκε με τον Νίκολσον Πρόεδρο, τον Νάϊτς αντιπρόεδρο και τον Χιλ γραμματέα και ταμία. Πολλή σκέψη δόθηκε στο όνομα του Σωματείου. Μετά από έντονη προσευχή ο Νάϊτς σκέφθηκε και είπε «θα το ονομάσουμε Γεδεωνίτες». Διάβασε το 6ο και 7ο κεφάλαιο από τους Κριτές δείχνοντας ξεκάθαρα πως ο Γεδεών ήταν άνθρωπος ταπεινός, πιστός και υπάκουος στο θέλημα του Θεού ανεξάρτητα από τα δικά του σχέδια και την κοινωνία γύρω του. Το σωματείο σαν πρώτο σκοπό του είχε τον ευαγγελισμό της περιοχής όπου και αν ταξίδευαν. Γι αυτό το λόγο ζήταγαν σε κάθε ξενοδοχείο να έχει η ρεσεψιόν την Αγία Γραφή σαν σημείο αναφοράς. Αργότερα για καλύτερη μαρτυρία ζήτησαν να υπάρχει η Αγία Γραφή σε κάθε δωμάτιο του κάθε ξενοδοχείου που επισκέπτονταν. Το σωματείο αυξανόταν όχι μόνο από ταξιδιώτες εμπόρους αλλά και από κάθε επαγγελματία που συμφωνούσε με αυτή τη μέθοδο ευαγγελισμού. Σήμερα, πάνω από εκατό χρόνια λειτουργίας, το σωματείο έχει εξαπλωθεί σε 179 χώρες παγκοσμίως με πάνω από 30.000 μέλη. Ο σκοπός του σωματείου είναι να εφοδιάσει τον Λόγο του Θεού εκτός από τα ξενοδοχεία στα νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φυλακές,ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία, πυροσβεστική και αλλού. Κάθε χρόνο πάνω από 50εκατομμύρια Γραφές διανέμονται παγκοσμίως και από την ίδρυση του σωματείου έχουν διανεμηθεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο Γραφές.» http://www.e-fos.gr/pgs/about_001.asp?LANG=58&HAUS=52&TYPE=9
[2] «Η φοιτητική ομάδα «Agape Student» είναι ανεξάρτητη και αδογμάτιστη και συνεργάζεται με όλους τους φοιτητές που δέχονται το Σύμβολο της Πίστεως «το Πιστεύω». Ο στόχος της «Agape Student» είναι να προωθήσει τις Χριστιανικές αξίες στα Πανεπιστήμια από τις οποίες η μεγαλύτερη είναι η αγάπη και ιδιαίτερα την ύψιστη αγάπη που εμείς έχουμε γνωρίσει την αγάπη του Χριστού». Και αναρωτιόμαστε ποιο το νόημα των μαθημάτων της Δογματικής στη Θεολογική Σχολή,αφού αποδεχόμαστε το έντυπο μιας «ανεξάρτητης και αδογμάτιστης» φοιτητικής ομάδας;
[3] Το στίγμα για την επόμενη ημέρα στην τοπική Εκκλησία της Πρέβεζας, έδωσε κατά την πρώτη Ιερατική Σύναξη ο νέος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr ο κ. Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στο σύνολο των κληρικών της επαρχίας του, αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της μετάφρασης των λειτουργικών κειμένων στην νεοελληνική. "Δεν ζητώ τίποτε παραπάνω από εσάς, παρά μόνο όσα προβλέπουν οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας", είπε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Μητροπολίτης ζήτησε από τους ιερείς να μην αποδίδουν πλέον στην νεοελληνική γλώσσα τα λειτουργικά κείμενα. "Όπως εγώ υπακούω στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου,θα παρακαλούσα και εσείς να επιδείξετε υπακοή στο συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να μην με φέρετε σε δύσκολη θέση" τόνισε. Και πρόσθεσε: "Άλλωστε και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Εκκλησία της Ελλάδος, όλα τα μυστήρια και οι ευχές αποδίδονται στο πρωτότυπο κείμενο».http://www.romfea.gr/epikairotita/14844-2012-12-14-01-53-33
«Πρωταρχικός του στόχος, είπε, είναι να έρθουν κοντά οι ιερείς στην νεολαία και να αναπτυχθεί το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως. Τέλος, ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στον προκάτοχό του μακαριστό Μητροπολίτη Μελέτιο, τονίζοντας πως είχε την ευλογία να συνεργαστεί μαζί του στην Ιερά Σύνοδο και να διαπιστώσει τα χαρίσματα και το βεληνεκές της προσωπικότητάς του».
[4] «Εν Δημητσάνη τη 22α Ιουλίου 2010
Δεῖτε ἐδῶ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπλίτη Γόρτυνος