Ο Νίκος Χειλαδάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο στη Θεσσαλονίκη

Η επιστροφή του Ελληνισμού στη Μικρασία
Δευτέρα 27 Μαϊου 2013 7.30 μμ
στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Δείτε την πρόσκληση και το εξώφυλλο: