Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Δέν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά παίζει μέ τήν ψυχή του! Ἅγιος Νικόλαος ἈχρίδοςΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/eortologio/Agion_pics/Mar_3.jpg
Ὁ διάβολος δέν ἀσχολεῖται νά παλεύει μέ ἐκείνους τούς χριστιανούς 
πού μένουν πάντα πεσμένοι σέ διάφορα πάθη καί ποτέ δέν σηκώνονται μέ τήν μετάνοια.
 https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-frc3/c66.66.828.828/s160x160/487534_369277399819491_1017293738_n.jpg
Μέ ὅλα μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά παίζη.
 Μέ τήν ψυχή του ὅμως ἄν παίζη, 
εἶναι ὁ πιό ἀνόητος ἄνθρωπος στόν κόσμο.
Ἀνάλογα μέ τήν διαγωγή τῶν ἀνθρώπων, ἀντιδροῦν καί ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ σύμπαντος!
http://us.123rf.com/400wm/400/400/voronin76/voronin760908/voronin76090800107/5391246-flowers-with-petals-of-various-colours-on-a-white-background.jpg