Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ

( σιος Νελος το Σόρσκυ )
http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/05/ceb1ceb3-cebdceb5_cebbcebfcf82.jpg
“Τν διεσκορπισμένον μου νον συνάγαγε, Κύριε,
κα τν χερσωθεσαν μου καρδίαν καθάρισον,
ς τ Πέτρ δς μοι μετάνοιαν, ς τ τελών στεναγμόν, 
 ς τ πόρν δάκρυα,
http://2.bp.blogspot.com/-w2Yt1KTilZU/UTjLrNq2VwI/AAAAAAAAVz8/TMHhIb0NnPM/s1600/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%AE+%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF.jpg
να κραυγάζω σοι,
βοήθει μοι, κ τν ρυπαρν λογισμν ρσαι με,
τι ς κύματα θαλάσσης πανέστησαν π μ α νομίαι μου,
ς σκάφος ν πελάγει χειμάζομαι π τν λογισμν μου,
λλ ες εδιον λιμένα δήγησόν με, Κύριε,
δι τς μετανοίας κα σσον με.
 http://i1.ytimg.com/vi/8hS8TohHTmA/hqdefault.jpg
Σφοδρς γρ θλίβομαι δι τν σθένειαν το νοός μου,
ς μ θέλων πάσχω τν κούσιον πρς τν λήθειαν λλοίωσιν.
Διό κράζω σοι, Θεαρχικ Τρις γία, βοήθει μοι,
ν τ στάσει τν γαθν κατάταξόν μοι”.
http://1.bp.blogspot.com/-iGKZAOGmf7c/TfYS4WG78eI/AAAAAAAAA6k/zP-nKmK-26c/s1600/%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1+%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1.png
Ἁγία Τριάς ἐλέησον ἡμᾶς!
http://ih1.redbubble.net/image.3921281.2244/flat,550x550,075,f.jpg