Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Διώχνουμε τούς λογισμούς μέ τό Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Στάρετς Βαρσανούφιος
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/04/ib3407.jpg
 Ὅταν σᾶς ἔρχονται λογισμοί,
 μήν προσπαθεῖτε νά τούς διώξετε 
ἀνοίγοντας λογικό διάλογο μαζί τους. 
Χτυπᾶτε τους ἐπάνω στήν "Πέτρα". 
"Πέτρα" εἶναι ὁ Χριστός.
 Τό Ὄνομά Του. 
Ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ. 

Δέν εἶναι στό χέρι σας νά μήν τούς δεχθεῖτε. 
Τούς λογισμούς τούς διώχνει μόνο τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ. 

http://1.bp.blogspot.com/-wDAiCHyZfGQ/T8jt2ih8nBI/AAAAAAAAACk/UAcpEihJdhI/s1600/600261_396415120410949_1586806634_n.jpg