Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Αγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ενημερωτικό σημείωμα, αρ. 33
View this email in your browser

 

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
 
Στὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου προχώρησε ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατὰ τὴ συνεδρίασή της τὴν Τετάρτη, 27/11/2013.
 
Τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔχει ὡς ἑξῆς: 
 
"Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου 2013 πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
 
Κατ' αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τούς Ἱερομόναχον Πορφύριον, τόν Καυσοκαλυβίτην, καί Ἱερομόναχον Μελέτιον τόν ἐν Ὑψενῇ Ρόδου

Τὴν Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου,
λόγῳ τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
δὲν θὰ τελεσθεῖ Μνημόσυνον,
ἀλλὰ Ἑορταστικὴ Θεία Λειτουργία
 
Τὴν Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου,
θὰ τελεσθεῖ Ἑορταστική Θεία Λειτουργία
ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου.


Πληροφορίες μετάβασης στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο
Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Επικοινωνία
Τηλ.: 22950 98261
Fax: 22950 98074
email: info@porphyrios.gr, mesotiros@gmail.com