Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΛΟΓΟΣ Β’
Περί παρνήσεως κόσμου
καί ποχς τς πρός τούς νθρώπους παρρησίας
( γ’ μέρος )….τελευταῖο.
http://oparadeisos.files.wordpress.com/2010/12/s129.jpg

…δέν χω καρδίαν θλιβομένην πρός ναζήτησίν Σου, δέν χω μετάνοιαν, δέν χω κατάνυξιν, οτε δάκρυα, τά ποα παναφέρουσι τά τέκνα ες τήν δίαν ατν πατρίδα. Δέν χω, Δέσποτα, δάκρυον παρακλητικόν· σκοτίσθ νος μου πό τήν ματαιότητα το κόσμου, καί δέν δύμαται ν’ τενίΣ πρός Σε μετά πόνου· ψυχράνθ καρδία μου πό τό πλθος τν πειρασμν, καί δέν δύναται νά θερμανθ διά τν δακρύων τς πρός Σέ γάπης.
 http://lh6.ggpht.com/_EJ9yqDf8jLA/TXqAaD476XI/AAAAAAAAAYk/b5XQKw3I_1w/St%2BSymeon%2Bthe%2BNew%2BTheologian_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800
λλά Σύ, Κύριε ησο Χριστέ Θεός μου, θησαυρός τν γαθν, δώρησαί μοι τελείαν μετάνοιαν, καί καρδίαν πίπονον, να λοψύχως ξέλθω ες ναζήτησίν Σου·
 http://greek.omhksea.org/wp-content/uploads/2011/04/392662-aa.jpg
 
διότι νευ Σο θέλω ποξενωθ πό παντός γαθο. Χάρισαί μοι λοιπόν, γαθέ, τήν χάριν Σου· Πατήρ, στις σ’ γέννησεν κ τν κόλπων Ατο χρόνως καί ϊδίως, ς νανεώσ ες μέ τάς μορφάς τς εκόνος Σου· 
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/10/1004665_281807105294239_153080799_n.jpg
  
Σ’ γκατέλιπον, μή μ’ γκαταλείπς· χωρίσθην πό Σο, ξελθε ες ναζήτησίν μου, καί ερών εσάγαγέ με ες τάς νομάς Σου, καί συναρίθμησόν με μετά τν προβάτων τς κλεκτς Σου ποίμνης, καί διάθρεψόν με μετ’ ατν κ τς χλόης τν θείων Σου Μυστηρίων, τν ποίων πάρχει κατοικητήριον καθαρά καρδία, ες τήν ποίαν ναφαίνεται λλαμψις τν ποκαλύψεών Σου, ποία λλαμψις εναι παρηγορία καί ναψυχή τν κοπιόντων διά Σέ ν θλίψεσι καί διαφόροις τιμίαις· 
 
http://1.bp.blogspot.com/-Jjc8zlzkTEc/UG6QMECN1mI/AAAAAAAARa0/c8TnYL456kA/s1600/senekas.pnghttp://www.votegreece.gr/wp-content/uploads/2012/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF.jpg
τς ποίας λλάμψεως εθε ν’ ξιωθμεν καί μες διά τς χάριτος καί φιλανθρωπίας Σου, το Σωτρος μν ησο Χριστο, ες τους αἰῶνας τν αώνων.
μήν.
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τ ΘΕ ΔΟΞΑ!
 http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2012/10/112bh.png