Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ἐντολή καί κλειδί σωτηρίας ἡ ἀδιάλειπτη νοερά προσευχή
"ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε
ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· 
τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς"
( Α΄ Θεσ. 5:17, 18 ) 
Εικόνα