Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ἄς μετανοοῦμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά καί ἄς ἐξομολογούμαστε, ὅσο ἔχουμε καιρό!
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
 
Ὅσο βρισκόμαστε στόν παρόντα κόσμο, ἄς μετανοήσουμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά 
γιά ὅσα πράξαμε σαρκικά καί πονηρά· 
διότι μετά τήν ἔξοδό μας ἀπό τόν κόσμο, 
δέν θά μποροῦμε πιά νά ἐξομολογηθοῦμε ἐκεῖ καί νά μετανοήσουμε.
Ἄν ποθοῦμε τήν σωτηρία μας τήν αἰώνια, 
νά ἀνανήψουμε, 
νά ἐγκαταλείψουμε τά ἔργα τῆς ἀνομίας 
καί νά ἐργασθοῦμε τά ἔργα τῆς ἀρετῆς καί μετανοίας.

Ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεῦς