Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ὁ Θεός μᾶς ἀπαντᾶ ξεκάθαρα στά αἰτήματά μας
Τρεῖς ἀπαντήσεις μᾶς δίνει ὁ Θεός στά αἰτήματά μας:
  1. Ναί!
  2. Ὄχι!
  3. Περίμενε!
Γιατί νά περιπλέκουμε ἐμεῖς τήν ἁπλή ἀπάντησή Του;...

 http://1.bp.blogspot.com/-4no4WQXq6ro/T7vhR8aSIlI/AAAAAAAAAk8/3wTbvPWDtEk/s1600/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B12.jpg