Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ἀπό τόν Θεό οἱ χαρές, ἀπό τόν Θεό καί οἱ θλίψεις

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg 
Στή γῆ οἱ θλίψεις εἶναι περισσότερες ἀπό τίς χαρές. Καί ὅπως στέλνονται οἱ δεύτερες ἀπό τόν Θεό, ἔτσι παραχωροῦνται καί οἱ πρῶτες ἀπ' Αὐτόν. Γιά διάφρορους λόγους. 
  • Ἄλλοτε γιά νά συνέλθουμε ἀπό τήν πνευματική νάρκη. 
  • Ἄλλοτε γιά νά κόψουμε κάποιαν ἁμαρτία. 
  • Ἄλλοτε γιά νά καθαρθοῦμε μέ τή μετάνοια. 
  • Ἄλλοτε γιά νά φανερώσουμε τήν ἀφοσίωσή μας στόν Κύριο.
 Ἐμεῖς, πάντως, σ' ὅλες τίς περιπτώσεις ὀφείλουμε νά δείχνουμε ἀνδρεία καί ὑπομονή, τόσο γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί γιά τή δική μας πνευματική προκοπή. 
Γιά κάποιον ἀπό τούς παραπάνω λόγους, λοιπόν, παραχώρησε ὁ Θεός νά σᾶς βροῦν κι ἐσᾶς θλίψεις. Νά προσέχτε τόν ἑαυτό σας καί νά μήν ἀντιστέκεστε τό Θεῖο Θέλημα. Ἀπεναντίας, νά ἔχετε ἐμπιστοσύνη στά σοφά καί ἀγαθά κρίματα τοῦ Κυρίου.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
Ἀμήν. Γένοιτο καί δόξα στόν Ὕψιστο.


 Οἱ χαρές δέν μᾶς βάζουν στόν Παράδεισο,
οὔτε οἱ θλίψεις μᾶς βγάζουν ἀπό τόν Παράδεισο.
Ἡ ἀκλόνητη πίστη στόν Κύριο μᾶς χαρίζει τήν Βασιλεία.
Ἡ ἀληθινή κι ἀκλόνητη πίστη ξαποσταίνει στίς χαρές,
ἀλλά δοκιμάζεται καί δυναμώνει στίς θλίψεις.
Ὁ Κύριος γιά νά ἐπέμβει θαυματουργικά στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, 
ζητοῦσε πρῶτα νά Τοῦ δείξουν τήν πίστη τους
καί μάλιστα ἐν μέσῳ θλίψεων!
Ἄς Τοῦ δείχνουμε κι ἐμεῖς τήν δική μας πίστη ἐν παντί καιρῷ!
ΚΑΛΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!

( λεζάντες φωτογραφιῶν τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ )