Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ Γιά τούς ἔσχατους καιρούς


Ὅσιος Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν σαλός ἐκ Γεωργίας ( 1929-1995 )
Διδαχή περί τῶν ἐσχάτων καί τοῦ ἀντιχρίστου
http://4.bp.blogspot.com/-0e4lkWUDQyk/UFom_ekntDI/AAAAAAAAAKQ/N1XS76PSrLA/s1600/monk-gabriel_love.jpg
Δίδασκε ὁ Γέροντας: 
"Στούς ἔσχατους καιρούς, τους ἀνθρώπους θά τούς σώσουν ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση καί ἡ καλωσύνη.  Ἡ καλωσύνη ἀνοίγει τίς πύλες τοῦ Παραδείσου, ἡ ταπείνωση ὁδηγεῖ μέσα σ' αὐτόν, ἀλλά ἡ ἀγάπη ἐμφανίζει τόν Θεό". 
Ὅλους ὅσους πήγαιναν σ' αὐτόν γιά εὐλογία, τούς παρακαλοῦσε κλαίγοντας: 
"νά κάνετε τό καλό γιά νά σᾶς σώσει ἡ καλωσύνη σας. Ἡ γῆ κατά τό ἥμισυ ἔγινε Ἅδης. Ὁ Ἀντίχριστος στέκεται στήν πόρτα καί δέν τή χτυπᾶ ἁπλῶς, ἀλλά ὁρμᾶ μέσα. Ἐσεῖς θά τόν δεῖτε τόν Ἀντίχριστο. Θά προσπαθήσει νά βασιλεύσει σέ ὅλον τόν πλανήτη. Παντοῦ θά γίνονται διωγμοί...μή μένετε χώρια Κρατηθεῖτε μαζί, δέκα-δεκαπέντε μαζί. Βοηθεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

Στούς ἐσχάτους χρόνους νά μήν κοιτᾶτε τόν οὐρανό. Μπορεῖ νά πλανηθεῖτε ἀπό τά http://xristianos.gr/forum/eikones/xristianika_psixofeli/xristianiki_sizitisi/esxatoi_kairoi_099.jpgψευδοσημεῖα πού θά παρουσιάζονται ἐκεῖ. Θά ἐξαπατηθεῖτε και θά ἀπωλεσθεῖτε...Θά βάλουν τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στό χέρι καί τό μέτωπο. Τά διάφορα προϊόντα δέν μποροῦν νά σᾶς προκαλέσουν βλάβη. Ἔστω κι ἄν βάζουν σ' αὐτά τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, αὐτό δέν εἶναι ἀκόμη τό χάραγμα. Πρέπει νά λέτε τό "Πάτερ ἡμῶν", νά κάνετε τόν Σταυρό σας καί ἡ τροφή σας θά ἁγιάζεται. Στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου, οἱ ἄνθρωποι θά περιμένουν τή σωτηρία ἀπό τό Διάστημα. Αυτό θά εἶναι τό μεγαλύτερο τέχνασμα τοῦ διαβόλου. Ἡ ἀνθρωπότητα θά ζητεῖ βοήθεια ἀπό τούς ἐξωγήινους, χωρίς νά γνωρίζει ὅτι αὐτοί στήν πραγματικότητα εἶναι δαίμονες".

http://1.bp.blogspot.com/-ZpFdDUaDL_Y/UJ1KUcf9pzI/AAAAAAAAD3k/ISHBcaj3718/s640/%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91+-+%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%A0.jpgΡώτησαν τόν Στάρετς ἄν μπορεῖ κανείς νά κλέψει τροφή, ὅταν δέ θά μπορεῖ νά τήν ἀγοράσει. Ἀπάντησε ἔτσι: "ἄν κλέψεις, θά παραβεῖς μία ἀπό τίς δέκα ἐντολές. Ὅποιος ἐνεργεῖ ἔτσι, ἀκόμη καί ἔτσι δέχεται τόν Ἀντίχριστο. Ὁ πιστός ἄνθρωπος πρέπει νά ἐλπίζει στόν Θεό. Ὁ Κύριος στούς ἔσχατους χρόνους θά ἐνεργεῖ τέτοια θαύματα, ὥστε ἕνα φυλλαράκι ἀπό τό δένδρο θά φθάνει γιά τροφή ἑνός μηνός. Στ' ἀλήθεια. Ὁ πιστός ἄνθρωπος θά σταυρώνει τή γῆ καί ἐκείνη θα τοῦ δίνει ψωμί. Ἄν βιάσουν ἕνα κορίτσι, τό διακορεύσουν χωρίς τή θέλησή του, αὐτό ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ θά παραμείνει παρθένος. Ἔτσι θά γίνει καί μέ τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἄν δώσουν τό χάραγμα ἐνάντια στή θέληση τοῦ ἀνρθώπου, αὐτό δέν θά ἐνεργεῖ ἐπάνω του. Στό Εὐαγγγέλιο εἶναι γραμμένο ὅτι παντοῦ θά γίνονται διωγμοί ἀλλά καί θλίψη σέ ὅποιον διαδίδει τό Εὐαγγγέλιο. Θέ ἔρθει καιρός πού θά εἶναι ἀπαραίτητο νά φύγετε στά βουνά, μόνο νά μήν τό κάνετε ἕνας-ἕνας. Ὁμαδικά νά φεύγετε στά βουνά καί τά δάση. Γιά τούς πιστούς Χριστανούς ἡ μεγαλύτερη θλίψη θά εἶναι ὅτι αὐτοί θά φεύγουν στό δάσος ἀλλά οἱ κοντινοί τους ἄνθρωποι θά δέχονται τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Στούς ἐσχάτους χρόνους οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἀντιχρίστου θά πηγαίνουν στήν Ἐκκλησία, θά βαπτίζονται, θά κηρύττουν γιά τίς εὐαγγελικές ἐντολές. Ὅμως μήν τούς πιστεύετε. Αὐτοί δέν θά ἔχουν τά καλά ἔργα. Μονο μέ τά καλά ἔργα μπορεῖ κάποιος νά ἀναγνωρίσει τόν ἀληθινό Χριστιανό".
δεῖτε καί ἐδῶ:
Ὅσα γράφει ὁ Γέροντας δέν πρέπει νά μᾶς δημιουργοῦν ἄγχος καί ὑπερβολική ἀνησυχία, ἀλλά νά μᾶς ὁπλίζουν μέ πίστη καί ὑπομονή, νά μᾶς ἐνθαρρύνουν σέ περισσότερη προσευχή καί  προσοχή στήν ζωή μας. Καί ἐννοεῖται, δέν πρέπει νά παριτηθοῦμε ἀπό τά δικαώματά μας, τήν ἐργασία μας, καί τή φροντίδα τῶν παδιιῶνς μας!
( συνέχεια...) 
 
http://www.apologitis.com/gr/ancient/eik/Xristos.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_r6FDQFVAXV8/TG1ve6wXDLI/AAAAAAAABU4/6iv4gj9Y2mw/s400/image1.png