Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Πολύτιμοι μαργαρίτες Γέροντος Γερβάσιου Παρασκευόπουλου

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/07/Screen-Shot-2013-07-02-at-4.10.41-PM-e1372770835454-620x852.png
"Ὁ πατήρ μου ἔως ἄρτι ἐργάζετιαι...", ἀλλά μήπως ὁ διάβολος κάμνει διακοπάς; Ἄν μπορούσαμε τουλάχιστον νά τόν κλείναμε σ' ἕνα πιθάρι κατά τούς θερινούς μῆνας, τότε καί ἡμεῖς θά ἡσυχάζαμε. Ἀκριβῶς τό καλοκαίρι εἶναι πού κινεῖται καί ἐργάζεται περισσότερον κι οὔτε στιγμή κάνει ἀνακωχή. Δέν εἴδατε τί γίνεται καί πῶς μᾶς ξεγυμνώνει ὅλους μέ τή ζέστη, μέ πρόφαση ὅτι ζεσταινόμαστε; δέν βλέπετε τί γίνεται στούς δρόμους, στίς παραλίες, Ἔ, λοιπόν κι ἡμεῖς δέν ἔχομεν καιρό γιά χάσιμο, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ἐργαζώμερθα ἐκ παραλλήλλου πρός ἀντιπερασπασμόν, στόν δικό μας στίβο νά προφυλάξωμε τά πρόβατα ἀπ' τόν λύκο. Πῶς θά τ' ἀφήσουμε χωρίς ποιμένα, ἔρμαια στά νύχια του; Θά δώσω λόγο. Ὁ Κύριος ἔχυσε γι' αὐτά τό Αἷμα Του.
http://www.moulagiannis.com/wp-content/uploads/2012/03/00131_12.jpg
"Δός τε μου μητέρες". Καί ἐάν τά πάντα καταλυθοῦν, παραμείνει ὅμως ἀλώβητος ὁ θεσμός τῆς οἰκογενείας, μή φοβᾶσθε. Καί ἡ θρησκεία θά ἀναζήσει καί τά πάντα θά διατηρηθοῦν καί πρό παντός ὁ ἐθνισμός ( πατριωτισμός ), πού ἔχει τά θεμέλιά του, τίς ρίζες του στήν οἰκογένεια.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1463130_613628465350415_1684518713_n.jpg

"Ὅλα, τά παιδιά μου, πρέπει ν' ἀνάγωνται, νά κατευθύνωνται πρός τόν Ὕψιστον".
Νά καταλήγουν ὡς σκοπός εἰς τόν Κύριον καί τήν δόξαν του καί ἀπ' Αὐτόν νά ἐμπνέωνται καί νά κατευθύνωνται αἱ σκέφεις μας, οἱ πόθοι μας, τά ἔργα μας, ἐκεῖ καί μόνον ν' ἀποβλέπουν, αὐτόν καί μόνον τόν σκοπόν νά ἐπιδιώκωμεν. Προσέχετε, παιδιά μου, νά μή νοθεύωμεν τά καλά ἔργα, τούς πόθους τούς σκοπούς μας μέ ἰδιοτελεῖς ὑστεροβούλους, ἐγωϊστικάς ἐπιδιώξεις· ἁγνά τά ἐλατήρια, ἀγνά τά μέσα, ἁγνός καί ἅγιος ὁ σκοπός κάθε ἐνέργειάς μας. Ἀγἀπη μέ ὅλας τάς δυνάμεις μας, ψυχικάς, διανοητικάς, σωματικάς πρός τόν Κύριον καί πρός τόν οἱονδήποτε συνάνθρωπόν μας ( ἐκτός τῆς κακίας του ), πρός σωτηρίαν του καί δόξαν τοῦ Ὑψίστου. Καί ὁ ἀσφαλέστερος δρόμος καί τό εὐγλωττότερον κήρυγμα εἶναι ἡ ζωή, τό παράδειγμά μας. "Οὔτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα, καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ὑμῶν, τόν ἐν  τοῖς οῦρανοῖς", εἶπε ὁ Κύριος. Ἔτσι ἑλκύονται καί σώζωνται οἰ μακράν τοῦ Θεοῦ ζῶντες καί δοξάζεται τό ὑπερύμνητον και δοξασμένον ὄνομα τοῦ ἐν Οὐρανοῖς Πατρός μας, μεταξύ ἀνρθώπων.

http://istologio.org/wp-content/uploads/2009/03/panagia-fili.jpg
http://ih.constantcontact.com/fs186/1110847617699/img/60.jpg?a=1111681753939