Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Εἶναι σωστό ὁ μοναχός νά ἔχει σχέσεις μέ τούς κατά κόσμον οἰκείους του; ( β' μέρος )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου
 http://blogs.sch.gr/dimlousi/files/2012/12/ag.vasileios.jpg
 

«Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος», και
«oς ου μισεί τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και την γυναίκα και τα τέκνα, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δύναταί μου είναι μαθητής».
Στην αρχή της αποταγής σου να φερθής με γενναιότητα ώστε να μην παρασυρθής από την σφοδρά συμπάθεια προς τους κατά σάρκα συγγενείς, ενισχυόμενος από το ότι θα ανταλλάξης τα θνητά με τα αθάνατα.


Πράγματι, αυτός που κατέχεται από την σφοδράν επιθυμία να ακολουθήση τον Χριστόν, δεν ημπορεί πλέον να επιστρέψη σε κανένα από τα εγκόσμια ούτε στην αγάπη των γονέων ή των οικείων.

http://blog.myfatpocket.com/jessieting/wp-content/uploads/2012/04/Flower-1.jpg

Από το βιβλίο Πατερικόν Κυριακοδρόμιον, σελίς 421 και εξής.
Επιμέλεια Δημήτρης Δημουλάς.
Ορθόδοξη Πορεία
http://anavaseis.blogspot.gr/