Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ

http://2.bp.blogspot.com/-N4Mx2Bp9yeI/ToSKNViKrqI/AAAAAAAABbY/NixBBZnzrls/s1600/%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%259D%25CE%2591%25CE%259E%25CE%2597%25CE%25A3.bmp

ναρχε Λόγε, ερας δεήσεσι, τν Χερουβείμ, Σεραφείμ, ξουσιν, Θρόνων καί Θείων Δυνάμεων, γγέλων, ρχαγγέλων τε, ρχν, Κυριοτήτων, τά Σά λέη τά πλούσια, δώρησαι μν ς φιλάνθρωπος.
κ τν σκανδάλων το χθρο, Σεραφείμ ρύσασθέ με, ξουσίαι, Χερουβείμ κετεύω, Κυριότητες, ρχαί καί Θρόνοι καί ρχάγγελοι, σύν τος γγέλοις πσι, τόν Λυτρωτήν κετεύσατε.
Νοεραί Σέ Δυνάμεις, νν καθικετεύουσιν εσπλαχνε Κύριε, ξουσίαι, Θρόνοι, Σεραφείμ, Κυριότητες, γγελοι σύν τος ρχαγγέλοις καί τας ρχας· λεως σο τ λα σου καί σσον ς Εσπλαχνος.

Ρυσθναι με τς κε, ποκειμένης κολάσεως, δεήθητε Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, γγελοι, ρχάγγελοι, ρχαί καί Δυνάμεις, τόν Δεσπότην πάσης κτίσεως.
Φωτός φτα δεύτερα, το πρώτου ντες, γιοι γγελοι, ν μεθέξει ΰλ καί πανολβί καταφαιδρύνεσθε· θεν κραυγάζω· τόν νον μου φωτίσατε, σκοτισμένον εί βίου τος πάθεσιν.
ς Θεαι ξουσίαι καί Χερουβείμ, Σεραφείμ, Κυριότητες, γγελοι, Θρόνοι, ρχαί πσαι καί Δυνάμεις πανευκλεες καί εροί ρχάγγελοι, δέησιν ποιετε πρός τόν Θεόν, καλς μς βισαι, τυχεν τε σωτηρίας καί τν δεινν πολυτρώσασθε.
ρχάγγελοι, γγελοι, ρχαί, Θρόνοι, Κυριότητες, τά ξαπτέρυγα Σεραφείμ καί πολυόμματα Χερουβείμ, τά θεα τς σοφίας ργανα, Δυνάμεις, ξουσίαι Θειότατοι, Χριστ πρεσβεύσατε δωρηθναι, τας ψυχας μν τήν ερήνην καί τό μέγα λεος. http://thumbs.dreamstime.com/z/%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC-1-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-seraphim-19461270.jpg