Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Ὑπομονή στίς θλίψεις

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg 
Δέν εἶναι εὔκολο νά ὑπομένουμε καρτερικά καί ψύχραιμα κάθε θλίψη, προπαντός ὅταν εἶναι βαρειά. Ἀλλά τό βάρος εἶναι πολύ μεγάλο τήν ὥρα τῆς συμφορᾶς καί γιά λίγο ἔπειτα ἀπ' αὐτήν. Ὕστερα, σιγά, σιγά, γίνεται πιό ἐλαφρό. Ὁ χρόνος, βλέπετε, εἶναι ὁ καλύτερος γιατρός. Διώχνει τόν πόνο, στεγνώνει τά δάκρυα, φέρνει τή λήθη, ξαναδίνει στή ζωή τόν κανονικό της ρυθμό...
http://4.bp.blogspot.com/-Uh1lJwTfnDo/ULIuYyAXA9I/AAAAAAAAHOg/xUFzBHHypWI/s200/215963_442278545831489_1183157964_n.jpg
Ἔτσι θά γίνει καί μέ τή δική σας συμφορά. Κάντε κουράγιο, καί ἡ πληγή σας θά ἐπουλωθεῖ. Στό μεταξύ, νά στερώσετε μέσα σας τήν πεποίθηση ὅτι ὅλα παραχωροῦνται ἀπό τόν Κύριο. Ἐκεῖνος γιά ἕνα μόνο πράγμα ἐνδιαφέρεται: τή σωτηρία μας. Καί γιά τό σκοπό αὐτό μεταχειρίζεται κάθε πρόσφορο μέσο, ἀκόμα κάποτε-κάποτε, καί τό πιό σκληρό. Ὅ,τι στέλνει, λοιπόν, ὁ Θεός, νά τό δέχεστε σάν φάρμακο τῆς ψυχῆς, πικρό ἀλλά θεραπευτικό καί ὠφέλιμο. Τίποτα δέν συμβαίνει τυχαῖα, ὅλα ρυθμίζονται ἀπό τή Θεία Πρόνοια. Γι' αὐτό, ὅποτε σᾶς βρίσκει κάποια θλίψη, νά σκέφτεστε πώς εἶναι μιά ἐπίσκεψη, μιά ὑπόμνηση, μιά εἰδοποίηση τοῦ Θεοῦ γιά κάποιο σφάλμα σας. Νά Τόν εὐχαριστεῖτε καί νά διορθώνεστε. Στούς δικαίους οἱ θλίψεις στέλνονται ὡς δοκιμασίες. Ἔτσι ἔγινε μέ τόν μακάριο Ἰώβ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 


http://1.bp.blogspot.com/_KPCLch0SqtA/TM0VbMdtZSI/AAAAAAAAAAc/CSfHPD-WTxc/s1600/Edafia%2520(49).jpg
Σ' ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, ὅμως, στέλνονται ὠς σωφρονιστικές τιμωρίες καί ὡς ἐρθίσματα γιά μετάνοια. Σηκώνετε βαρειές θλίψεις. Λυπᾶμαι γι' αὐτό καί σᾶς συμπονάω. Ἄλλη βοήθεια δέν ὑπάρχει, παρά μόνο ἠ ὑπομονή καί ἡ ἐλπίδα στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὅλα ἀπό τόν Θεό προέρχονται ἤ παραχωροῦνται . Καί γιά ὄλα πρέπει νά Τόν εὐγνωμονοῦμε, ὄχι μόνο γιά τά εὐχάριστα, ἀλλά καί γιά τά δυσάρεστα. Γιατί κι αὐτά στήν ὠφέλειά μας ἀποσκοποῦν: στήν κάθαρση, στήν ἀπόκτηση καίhttp://www.in-agiounikolaoutouneou.gr/assets/mymedia/1382087833_gm_cmf.jpg στερέωση καλῶν ἕξεων, στή μνήμη καί ἐπικληση τοῦ Κυρίου. Μή βαρυγγωμᾶτε, λοιπόν. Κάντε ὑπομονή στίς σκοτεινές ἡμέρες. Θά ἔθρουν καί φωτεινές. Θλίψεις, θλίψεις, θλίψεις... Ἡ μία πίσω ἀπό τήν ἄλλη! Δεχθεῖτε τες μέ γενναιοψυχία καί καρτερία. Εἶναι σωτήρια φάρμακα γιά τίς ἀρρώστιες τῆς ψυχῆς σας, σημάδι ὅτι ὁ Θεός ἐνδιαφέρεται γιά σᾶς. Εὐχαριστῆστε Τον! Καί φροντίστε νά γίνετε καλά. Μήν ἐξουδετερώνετε τή θεραπετική δράση αὐτῶν τῶν φαρμάκων μέ τό γογγυσμό.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
http://3.bp.blogspot.com/-m6K3W51ykF0/UoPEnR4qtdI/AAAAAAAAE20/Q8EAIboP6B4/s1600/1390593_221330184709553_1824900711_n.jpg
«ἐν θλίψεσιν ἐμνήσθημέν Σου Κύριε»