Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Θεία Χάρη καί ἐπιθέσεις τῶν παθῶν

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"


Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg 
http://1.bp.blogspot.com/-QHPKuJYaNf8/UTjLVrdvUAI/AAAAAAAAVz0/zwV-hEE_q-E/s400/%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582%2B%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%258C%25CF%2582.jpg
 Ὅταν νιώσεις, λέει ὁ ἀββάς Ἰσαάκ, τήν ἰδιαίτερη ἐνέργεια τῆς χάριτος, ρίξε μιάν αὐστηρή ματιά ὁλόγυρα, μήπως σοῦ ἔχει στηθεῖ κάποια παγίδα. Τήν ὥρα τούτη μπορεῖ νά σοῦ ἐπιτεθεῖ ὕπουλα κάποια πάθος, και μάλιστα ἡ ὑψηλοφροσύνη, ἡ ἔπαρση, ὁ αὐτοθαυμασμός.  

http://www.tlife.gr/files/Image/NEWS/2011/SEPTEMBRIOS/24-09/resized/floga_h_633_451.jpg
Ἄν συμβεῖ κάτι τέτοιο, φέρε στό νοῦ σου ὅλα τ' ἁμαρτήματα τῆς προηγούμενης ζωῆς σου, αὐτά γιά τά ὁποῖα σέ ἐλέγχει ἠ συνείδησή του, αὐτά γιά τά ὁποῖα δέν σοῦ πρέπει θαυμασμός. Καί μέ τή μνήμη τῶν ἁμαρτημάτων σου, θάψε τούς ὑπερήφανους λογισμούς σου, ὅπως μέ τό χῶμα καλύπτουμε μιά μικρή φλόγα πρίν προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά. Τήν οἴηση, μ' ὄποια μορφή κι ἄν ἐκδηλώνεται, τήν ἀκολουθοῦν πολλά κακά. Ὁ Κύριος νά μᾶς σώσει ἀπ' ὄλα αὐτά!
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
http://1.bp.blogspot.com/-Iv1kEwtCZMA/UmDcKUvfOlI/AAAAAAAAZbQ/s_7E7xS5eeA/s1600/paisios%2Btapinosi.jpg