Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Ἡ μονολόγιστη εὐχή τοῦ Ἰησοῦ "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με" στήν κατ' ἰδίαν προσευχή τῶν πιστῶν


(7ο μέρος καί προφητεία!...) τελευταῖο.
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2012/06/meteora-32.jpg
Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου
Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου
  
Διαβάστε τό 1ο μέρος ἐδῶ:
Διαβάστε τό 2ο μέρος ἐδῶ:
Διαβάστε τό 3ο μέρος ἐδῶ:
Διαβάστε τό 4ο μέρος ἐδῶ:
Διαβάστε τό 5ο μέρος ἐδῶ:
Διαβάστε τό 6ο μέρος ἐδῶ:
http://static.pblogs.gr//342872-%C3%83%C3%85%C3%91%C3%8F%C3%8D%C3%94%C3%81%C3%93.jpg
  Μπορεῖ κανείς νά δημιουργήσει καί ἄλλες παρόμοιες εὐχές καί αἰτήματα (βλέπε κυρίως 6ο μέρος), ἀνάλογα μέ τά προβλήματα, τούς πειρασμούς καί τίς ἀνάγκες του. Ὑπάρχουν, ἄλλωστε, διάσπαρτες στά κείμενα Ἁγίων Πατέρων καί συγχρόνων Ἁγίων Γερόντων τῆς Ἐκκλησίας μας. Στά πολλά κάι ἀξιόλογα συγγράμματά τους μπορεῖhttp://1.bp.blogspot.com/-ylUUEeTiNaM/T3IV_WVbnQI/AAAAAAAAB6g/rIoyEOPtOFo/s320/0_8176e_50be8be4_L.jpg κανείς, ἐπίσης, νά ἐντρυφήσει καί νά ἀνακαλύψει ὄλο τόν θεολογικό πλοῦτο καί τίς ἐμπειρίες τῆς εὐλογημένης εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ, τίς προϋποθέσεις καί τούς τρόπους γιά τήν ἐξάσκησή της, καθώς καί τήν τεράστια ψυχική καί πνευματική ὠφέλεια πού μᾶς προσφέρει.
   Ὅσα ἀναφέρθηκαν ἐδῶ ἀποτελοῦν μία ἐλάχιστη πρακτική ἀναφορά στό σημαντικώτατο αὐτό θέμα μέ μοναδικό σκοπό νά δώσουμε στούς ἀδελφούς μας τό ἔναυσμα καί τήν ἀφορμή νά ξεκινήσουν τήν πολύτιμη αὐτή πνευματική ἐργασία, μέ τήν εὐλογία πάντοτε καί τήν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ τους πατρός.
http://2.bp.blogspot.com/-pYsCCfygGf0/UpDglv-zxnI/AAAAAAAABEs/sia8OkknpJs/s1600/%25CE%25A0%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%2595%25CE%25A5%25CE%25A7%25CE%2597.jpg
   Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ ἐνδυνάμωση καί ἡ ἐπαύξηση τῆς προσευχῆς καί ἰδιαίτερα ἡ ἄσκηση τῆς μονολόγιστης εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ἄν γίνει κτῆμα καί ἄθλημα τῶν κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν ἀδελφῶν μας, θά καρποφορήσει καί θά συμβάλει στόν προσωπικό μας ἁγιασμό, καί μέσα ἀπό αὐτόν καί στήν ἀνάσταση τῆς δοκιμαζόμενης πατρίδας μας, πού τόσο πολύ χρειάζεται αυτό τό διάστημα ἁγιασμένους ἀνθρώπους, ὥστε μέ τήν χάρη κάι τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τόν στηριγμό τῆς Παναγίας μας καί τῶν Ἁγίων μας, νά ἀνακοπεῖ ὁ ὀλισθηρός κατήφορος στόν ὁποῖο βρίσκεται καί νά ἀνακάμψει πνευματικά καί ὑλικά.
http://1.bp.blogspot.com/-fETjSQqOuew/T9g-70L_A3I/AAAAAAAAGTY/4YTQXIhFa2U/s1600/%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25BF%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B9.jpg   Μᾶς τό ἔλεγε, ἄλλωστε, τόσο χαρακτηριστικά καί προφητικά καί ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: "τό νά σκέφτεσαι συνέχεια τήν δυσκολία πού περνάει ἡ Ἑλλάδα, σημαίνει ὅτι πονᾶς τήν πατρίδα καί ζητᾶς τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος πού...μπορεῖ νά βοηθήσει. Νά προσεύχεσθε νά ἀναδείξη ὁ Θεός πνευματικούς ἀνθρώπους, Μακκαβαίους, γιατί ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη. Ἦρθε ὁ καιρός νά πολεμήση τό καλό μέ τό κακό, γιατί τήν παρανομία τήν ἔχουν κάνει νόμο καί τήν ἁμαρτία μόδα. Ὅταν ὅμως δεῖτε συμφορές στήν Ἑλλάδα, τό κράτος νά βγάζη παλαβούς νόμους καί νά ὑπάρχη γενική ἀστάθεια, μή φοβηθῆτε, θά βοηθήση ὁ Θεός (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου. Λόγοι ΣΤ΄, Περί Προσευχῆς, ἔκδ. Ἰ. Ἡσ. "Εύαγγ. Ἰω. Θεολόγος", Σουρωτή, 2012, σελ. 32).
 http://2.bp.blogspot.com/_FsLD4qDMOH4/TEW02OQzluI/AAAAAAAAAD0/FQ49nFyKOJI/s1600/%25CE%2599%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%258201.JPG
Ἀδελφοί, ἄς ἀναφωνοῦμε λοιπόν, ἀπό πρωΐας ἕως νυκτός τό:
 "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με".ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!
http://www.imaik.gr/wp-content/uploads/tablets-and-signboards-vector72.jpg

Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου
Ἅγια Μετέωρα-Χριστούγεννα 2013