Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Γυναῖκες, σεβασθῆτε τούς Ἱερούς Ναούς! ( α΄ μέρος )

Χρῆστος Κων. Λιβανός
Τό ἄσεμνο εἰσέβαλε καί στούς Ναούς!
 http://02varvara.files.wordpress.com/2009/12/russian-woman-with-child.jpg
Ἕνα ἀπό τά σοβαρώτερα σημεῖα, πού ἀποδεικνύουν ὅτι εὐρισκόμεθα σέ καιρούς ἐσχάτους καί Ἀποκαλυπτικούς καί φανερώνουν τήν ἠθική ἐξαχρείωσι καί πνευματική ἀθλιότητα τῆς μοιχαλίδος καί δειστραμμένης γενεᾶς μας, εἶναι ἡ ἀξιοθρήνητη καί πρωτοφανής σέ ἀσέβεια εἰκόνα πού παρουσιάζουν στίς ἡμέρες μας οἱ Ὀρθόδοξοι Ναοί τῆς Πατρίδος μας καί ποιό συγκεκριμένα, εἶναι ὁ κατακλυσμός αὐτῶν ἀπό πλήθη ἀσέμνως ἐνδεδυμένων γυναικῶν κάθε ἡλικίας καί κοινωνικῆς τάξεως. 

http://farm4.static.flickr.com/3554/3687553405_5ab44a425b.jpgΚαθημερινῶς πλέον διαπιστώνουμε ὅτι οἱ γυναῖκες, πού ντύνονται ὅπως θέλει ὁ Θεός καί ὅπως ἐπιβάλλει ἡ ἑλληνορθόδοξη χριστιανική μας παράδοση, ἀποτελοῦν δυστυχῶς μιά ὁλένα καί ἐλαττουμένη μειονότητα. Σέ μία βεβαίως ἐποχή, κατά τήν ὁποία ὑπερτονίζονται ὑποκριτικῶς πολλές φορές τά ἀνθρώπινα διακιώματα, δέν ἐπιθυμοῦμε νά ἀμφισβητήσωμε τό δικαίωμα τῆς θλιβερῆς πλειονότητος τῶν γυναικῶν νά ἐνδύωνται ἄσεμνα καί προκλητικά. Ἐλεύθερες εἶναι σέ μιά κοινωνία, πού ζήλωσε τή "δόξα" τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομόρρων, νά ἀποβάλλουν καί τίς ἐλάχιστες λωρίδες ὐφάσματος πού ἀπέμειναν στά σώματά τους καί νά κυκλοφοροῦν ὁλόγυμνες στόυς δρόμους καί τίς πλατεῖες! Δέν εἶναι ὅμως ἐλεύθερες καί δέν ἔχουν κανένα ἀπολύτως δικαίωμα νά εἰσέρχωνται μέ ἄσεμνη καί ἀπρεπῆ ἐνδυμασία μέσα στούς Ἱερούς Ναούς. Ἐάν ἔξω ἀπό τούς Ναούς ἐπέτρεψαν στούς ἑαυτούς των ν' ἀκολουθοῦν καί νά λατρεύουν τήν αἰσχρή θεά μόδα, μέσα στούς Ναούς εἶναι ὑποχρωμένες νά σεβαστοῦν μιάν ἄλλην πραγματικότητα, ἐντελῶς ἀντίθετη, ἄλλους κανόνες συμπεριφορᾶς, ἄλλους κώδικες ἐνδύσεως ( dress codes ), τούς ὁποίους ὐπαγορεύει ὄχι κάποιος ἀπό τούς πολλούς διεστραμμένους σχεδιαστές μόδας, ἀλλά ὁ Μόνος Ἅγιος, Δίκαιος καί Φοβερός Θεός.
( συνέχεια...)
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD.jpg