Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά κερδίζουμε τόν ἀδελφό μας κι ὄχι νά τόν σκανδαλίζουμε!
Ἀββᾶς  Ἀντώνιος 
 

 http://img.pathfinder.gr/clubs/images/21/52421/68.jpg
"ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ μας προέρχεται ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος. 
Γιατὶ ἂν κερδίσουμε τὸν ἀδελφό μας, κερδίζουμε τὸν Θεό· 
ἂν ὅμως τὸν σκανδαλίσουμε, ἁμαρτάνουμε στὸν Χριστό".
http://1.bp.blogspot.com/-2pOm5K24q3Y/UayeGFhhLsI/AAAAAAAAFuw/J_zbwiJa32c/s400/monaxos.jpg 

http://static4.depositphotos.com/1015938/313/i/950/depositphotos_3136046-Butterfly-flower-nature-background.jpg