Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Γιά νά ἀλλάξουμε τόν κόσμο, 
πρέπει νά ἀλλάξουμε τόν ἑαυτό μας!
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

http://4.bp.blogspot.com/_1ART4H3kCdM/TT6WFQEnrEI/AAAAAAAAAcU/NWuYZxPRMLw/s1600/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582%2B%25CE%25BF%2B%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582.JPG
κληρικός πρέπει πρῶτα 
αὐτός νά εἶναι καθαρός,
γιά νά μπορεῖ νά καθαρίσει ἄλλους·
προηγουμένως πρέπει νά εἶναι αὐτός σοφός,
γιά νά κάνει ἄλλους σοφούς·
νά εἶναι ἱκανός 
νά χειραγωγεῖ καί νά συμβουλεύει μέ σύνεση.
http://2.bp.blogspot.com/-VK40VVoSDNI/UBYyNmpL56I/AAAAAAAAFsM/CDnprAM_-qg/s640/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%822.jpg