Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά ἀγαπᾶμε τόν Χριστό
καί νά ἀγαπᾶμε, νά ἀγαπᾶμε...
Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος
«Εἶναι μακάριος αὐτός πού τρώει ἀπό τόν ἄρτο τῆς ἀγάπης, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησούς Χριστός. 
 http://users.uoa.gr/~ananton/dorothea/images/parastaseis/b_8.JPG
Ἐκεῖνος πού βρῆκε τήν ἀγάπη,
 κάθε μέρα καί κάθε ὥρα τρώει τον Χριστό 
καί λόγῳ αὐτής τῆς τροφῆς
 γίνεται ἀθάνατος».
http://www.worldlight.gr/photos/i%20agapi%20tou%20theou.jpg