Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Συμφιλίωση διά τοῦ Χριστοῦ

Πρεσβ. Δημητρίου Στανιλοάε

http://www.pigizois.net/vivlia/erotapantiseis/Staniloae.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-QvTggds-2NA/ThCYruPADGI/AAAAAAAABeM/lN_TlD7xbFM/s1600/stavrosi.jpg
Μέ τόν θάνατό Του πάνω στόν Σταυρό ὁ Χριστός, ἔχει ἐπιφέρει τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀντιπροσωπεύει ἕνα καινούργιο βῆμα στό ἔργο τῆς σωτηρίας μας. Χωρίς τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ δέν θά εἶχε ἐπιτευχθεῖ σωτηρία. Μέ τόν θάνατό Του ὁ Χριστός δίνει τόν ἑαυτόν Του στόν Πατέρα  ὄχι ἁπλῶς μέ ὑποδειγματική ζωή ἀλλά καί μέ τήν ἀπάρνηση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς. 
Ὡς ἄνθρωπος δίνει στόν Πατέρα τό πᾶν κάι δέν κρατᾶ τίποτε γιά τόν ἑαυτόν Του. Στόν θάνατό Του ἡ ἐξ ἀγάπης κένωση φθάνει στό ἀποκορύφωμά της. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ἔχει ἀναπτύξει τήν ἰδέα τοῦ Ἀπ. Παύλου ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἔλθει μπροστά στόν Πατέρα μόνον στήν κατάσταση ἄσπιλου θύματος, ἀλλά ὅτι ἐμεῖς δέν εἴμαστε σέ θέση νά φέρουμε στόν Πατέρα μιά τέτοια προσφορά.

Συνεπῶς ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος προσέφερε στόν Πατέρα τήν ἄσπιλη προσφορά, ὄχι μέ τήν πρόθεση νά φέρει στόν Πατέρα κάποιο δικανικό ἀντίτιμο ἀλλά νά μᾶς προικοίσει μέσῳ τῆς ἑνώσεώς μας μέ Αὐτόν μέ τήν δύναμη νά γίνουμε ἐμεῖς ἄσπιλη θυσία, γιά νά μπορέσουμε κι ἐμεῖς νά μποῦμε μαζί Του στήν παρουσία τοῦ Πατέρα. Ἔτσι ἔχουμε πρόσβαση πρός τόν Πατέρα διά μέσου τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, μέσῳ τοῦ σώματός Του πού σταυρώθηκε ἐπάνω στόν Σταυρό. "Ὅτι δι  Αὐτοῦ https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/s403x403/1796559_718051341573182_154019111_n.jpgἔχομεν τήν πρρσαγωγήν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνί πνεύματι πρός τόν Πατέρα" (Ἐφέσ. β' 18κ γ' ~1). Μόνο ἐάν ὁ Χριστός εἶναι μέσα μας ὡς ἄσπιλη θυσία, ἤ ἐάν ἐμεῖς εἴμαστε μέσα σ' Αύτόν πού εἶναι ὁ Μόνος στήν κατάσταση ἀγνοῦ θύματος, ἔχουμε κι ἐμεῖς πρόσβαση πρός τόν Πατέρα. Καί μαζί μέ αὐτή τήν πρόσβαση, κατά τόν Ἀπ. Παῦλο, ἔχουμε ἐπίσης συνδιαλλαγή ἤ εἰρήνη μεταξύ μας καί ἀνάμεσα σ' ἐμᾶς καί τόν Θεό.  Διότι μέσῳ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ τῆς ὑπέρτατης ὑποταγῆς τοῦ Ἑαυτοῦ Του, ὡς ἀνθρώπου, ἡ ἔχθρα ἐκείνη πού μένει μέσα μας, τερματίζεται ἀληθινά. 
Πρεσβ. Δημητρίου Στανιλοάε,
"Θεολογία καί Ἐκκλησία",
Ἐκδόσεις "Τῆνος", σελ. 186