Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Ὅλοι μποροῦμε νά δίνουμε βοήθεια καί ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου (μέ μία μόνο εἰκόνα!)