Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Ἡ βιασύνη στήν προσευχή

                           "ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg 
http://www.agiosmarkoskofos.gr/plugins/content/jumultithumb/img/Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL0VSR0FTSUFTL1BST1NFWVhFUy90aW1lLmpwZyZ3PTMwMCZoPTMwMCZxPTkwJmFvZT0x.jpgΣᾶς ἐλέγχει ἡ συνείδηση, ἐπειδή κάνετε πολύ βιαστικά τήν προσευχή σας. Καί εἶναι εὔλογο. Γιατί ὑπακοῦτε στόν ἐχθρό; 
Ἐκεῖνος εἶναι πού σᾶς παρακινεῖ: "Γρήγορα...πιό γρήγορα...". Ἡ βιαστική προσευχή δέν ἔχει πνευματικό καρπό.  
Βάλτε, λοιπόν, κανόνα στόν ἑαυτό σας νά μή βιάζεστε. Νά προσεύχεστε ἔτσι, ὥστε οὔτε μιά λέξη νά μήν προφέρουν τά χείλη σας, πού νά μήν τήν κατανοεῖ ὁ νοῦς σας καί νά μήν τή βιώνει ἡ καρδιά σας. Πρέπει νά ριχθεῖτε σ' αὐτόν τόν ἀγώνα μέ ἀποφασιστικότητα στρατιωτική. Καί ὅταν ὁ έχθρός σᾶς ψιθυρίζει, "Κάνε τοῦτο ἤ ἐκεῖνο", ἐσεῖς νά τοῦ ἀποκρίνεστε: "Ξέρω τί θά κάνω. Δέν σέ χρειάζομαι. Φύγε ἀπό δῶ"!
 http://1.bp.blogspot.com/-nJPL4_WbXIo/UveCm22rJlI/AAAAAAAAOKQ/QDYDJNMtMoQ/s1600/1_1+edited.jpg
Τήν ψυχή τήν τρέφει μόνο ἡ προσευχή. Ἡ δική σας προσευχή, ὅμως, εἶναι ἐπιφανειακή, ὄχι οὐσιαστική. Γι' αὐτό ἡ ψυχή σας μένει ἀνικανοποίητη, πεινασμένη...
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
 http://www.monastiriaka.gr/images/100ari-paradosiako-PC231637.jpg