Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Τί πρέπει νά πράττη ὁ Χριστιανός διά νά κληρονομήση τήν αἰώνιον ζωήν;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/12/539552_303461143095504_1254615897_n.jpg 

Ἀπό τόν 44ον λόγον τοῦ βιβλίου τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου
"Ἐκλογαί κάι Ἀπανθίσματα, Ἀθῆναι".