Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΩΣΠΕΡ ΠΕΛΕΚΑΝ ΤΕΤΡΩΜΕΝΟΣ

 http://2.bp.blogspot.com/-nfd5uGihozk/TbKSc1OCGSI/AAAAAAAACDM/7S4SL6Tyko4/s1600/pelican1.jpg
Καμμία ἀγάπη εἰς τόν κόσμον αὐτόν δέν ἠμπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Χριστός μᾶς ἀγαπᾶ περισσότερο ἀπό τόν πατέρα μας, περισσότερο ἀπό τή μητέρα μας, περισσότερο ἀπό τόν ἀδελφό μας, περισσότερο ἀπό τόν φίλο μας, περισσότερο ἀπό κάθε ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός μᾶς ἀγαπᾶ καί τότε πού ἡμεῖς δέν Τόν ἀγαποῦμεν. Ὁ Χριστός μᾶς ἀγαπᾶ καί τότε πού ἡμεῖς Τόν ἀρνούμεθα καί τότε πού ἡμεῖς Τόν προδίδουμε. Αὐτός συνεχίζει νά μᾶς ἀγαπᾶ ἀκατάπαυστα καί χωρίς ὅρια καί περισπασμούς.
 http://2.bp.blogspot.com/-6riNuWxohMk/UYOvGLPFKWI/AAAAAAAAkW0/o1zKeF8VFP4/s1600/%CF%89%CC%81%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81+%CF%80%CE%B5%CC%81%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BD.jpg

  Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν μεγαλυτέρα ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης Του. Τά λόγια τοῦ ἐπιταφίου θρήνου ἔχουν ἐδῶ τήν θέσιν τους: «ὥσπερ πελεκάν τετρωμένου τήν πλευράν Σου, Λόγε, Σούς θανόντας παῖδας ἐζώωσας, ἐνστάξας ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς». Ἑρμηνεία: «ὅπως τό πτηνό πού λέγεται πελεκάνος, τρυπᾶ μέ τό ράμφος του τήν πλευράν του καί μέ τό αἷμα πού ἀναβλύζει ζωογονεῖ τά νεογνά του ( ὅταν τά δαγκάσει φαρμακερό φίδι ), κατ’ αὐτόν τόν τρόπο καί Σύ Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἔδωσες ζωή στά παιδιά Σου πού ἦταν νεκρά ἀπό τήν ἁμαρτία ( πού ἦταν δαγκωμένα ἀπό τό νοητό ὄφι ), στάζοντας ἐπάνω τους τό Ζωηφόρον Αἷμα Σου».
 http://4.bp.blogspot.com/--Q7715qu6YY/ULjlpN8f2gI/AAAAAAAAQfU/mq-SGr-_Hnk/s1600/634698330979772000634698329944253984%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82.J.JPG
Ὅμως, ἀδελφέ μου, τί γίνεται μέ τή δική σου καί τή δική μου τήν καρδιά;...
Ποιόν ἀγαπᾶ;...
Σέ ποιόν εἶναι δοσμένη;...
Γιά ποιόν εἶναι τετρωμένη κι ἕτοιμη νά θυσιαστεῖ ὥσπερ πέλεκαν;...
 http://images.cuddlycomments.com/1/3446752156805567b9.gif
http://4.bp.blogspot.com/-q4pUnYVsbyk/TuH-dXoLSbI/AAAAAAAAAtw/3hZZbi-0pTM/s1600/akratapeinosi.jpg
 "Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν,
 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόληται
 ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον"
(Ἰωά. 3:16)
Μ.Σ. ἐκπ/κός