Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Οἱ τρεῖς τύποι ἀνθρώπων καί ὁ ἕνας Χριστός καί Θεός!


 http://ikariaki.gr/wp-content/uploads/2012/08/theos_k_anthropos.jpg

Ὑπάρχουν τρεῖς τύποι ἀνθρώπων:
1. Αὐτός πού σοῦ στάθηκε ὅταν βρέθηκες σέ δύσκολη θέση.

http://2.bp.blogspot.com/-umzj1ER5rxs/UPvRvqLv1eI/AAAAAAAAAPg/ku5jvUqVs74/s1600/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A3+%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3+2.jpg

2. Αὐτός πού σέ ἐγκατέλειψε ἤ σέ ἔδιωξε ὅταν βρέθηκες σέ δύσκολη θέση.
 
http://4.bp.blogspot.com/-Zaz13veQsrA/UrIBZvoxVkI/AAAAAAAAkPo/Gpwdm_X9jNI/s1600/lonely_girl_walking_on_railway_track.jpg
3. Αὐτός πού σέ ἔβαλε σέ δύσκολη θέση.
http://moreintelligentlife.com/sites/default/files/legacy/Thinking%20Illy.jpg
Ὑπάρχει ἕνας Χριστός καί Θεός:
Αὐτός πού δέν σέ ἐγκαταλείπει καί δέν σέ διώχνει ποτέ στή δύσκολή σου θέση, 
Αὐτός πού σοῦ συμπαρίσταται πάντα φανερά καί μυστικά στή δύσκολή σου θέση,
καί Αὐτός ποῦ ὄχι μόνο δέν σέ βάζει σέ δύσκολη θέση, 
ἀλλά κάνει θαύματα γιά νά σέ γλυτώσει καί λυτρώσει ἀπό κάθε κακό!
 
"Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾿ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω"
(Ἑβρ. 13, 5)
http://1.bp.blogspot.com/-VMiINuDhTEM/UmZo_9DEdaI/AAAAAAAAhyI/Hp9QLTA9AVI/s1600/562237_395579827159960_1216948894_n.jpg 
Μ.Σ. ἐκπ/κός