Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Πρός τούς αἱρετικούς καί αἱρετίζοντες ἀγαπολογοῦντες

[Love_Lost_by_CupidDS3.jpg] 


Ἀκολουθεῖ κείμενο: