Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Μέ πόσους τρόπους πεθαίνει ὁ ἄνθρωπος;

                                   Μέ δύο τρόπους πεθαίνει ο ανθρωπος  
καί ἡ ἐπιλογή εἶναι δική του!
Διδαχή
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

https://fdathanasiou.files.wordpress.com/2014/01/ceb2ceb5cebbceb9cebcceb9cf81cebfceb2ceb9cf84cf8244.jpg
http://www.anogi.gr/wp-content/uploads/2013/10/DETH1.jpgΠολλοί ἑτοιμοθάνατοι, εὐρισκόμενοι σέ πολύωρη ἀγωνία, μπόρεσαν νά ξεψυχήσουν μονάχα τότε, ὅταν ἐξομολογήθηκαν τίς ἁμαρτίες τους στόν ἱερέα...Ὁ Θεός μας εἶναι Θεός ἐλέους καί καλοσύνης και θέλει τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Πῶς ὄμως θά σωθεῖ κάποιος ἄνθρωπος, ἄν συνειδητά δέν κάνει διάκριση μετάξύ ἁμαρτίας καί δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ἄν δέν ἀπορρίψει τήν ἁμαρτία καί δέν ἀναγνωρίζει τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ;...

http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/wp-content/uploads/%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%93%CE%97.jpg
Μέ αὐτό πού ὁ ἄθρωπος κουβαλᾶ στήν ψυχή του κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου, μέ τοῦτο ἀπέρχεται στήν κρίση τοῦ Θεοῦ. Ἄν αὐτό εἶναι ἁμαρτία, μέ τήν ἁμαρτία, καί ἄν εἶναι δικαιοσύνη, τότε μέ τή δικαιοσύνη. Ὁ Θεός περιμένει ἀπό κάθε θνητό ἄνθρωπο τή μετάνοια καί ἡ μετάνοια περιλαμβάνει τήν ἐξομολογηση τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων...
http://4.bp.blogspot.com/-_C5WtXrCzco/UL0UTd5ryOI/AAAAAAAAHV0/Djhk_j4jP9M/s1600/sxedio02.gif