Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

(νουθεσία)
Γέρων Σωφρόνιος 
http://3.bp.blogspot.com/-GBWZyxzbahE/T5r5iaKUepI/AAAAAAAAKBA/oSZQWM-thyU/s1600/31.jpg
Όλη η άσκησή μας πρέπει να έχει ως στόχο την αγάπη.
Η απόκτησή της στην καρδιά μας συνεπάγεται μεγάλο κόπο.

 http://zoiagapis.gr/wp-content/uploads/2014/02/%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%82.jpg
Όταν οι θλίψεις, οι αποτυχίες, οι αρρώστιες, τα παντός είδους παθήματα υπομένονται με ανδρεία και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, κάνουν τη γη της καρδιάς μας καρποφόρο, ικανή να καλλιεργήσει την αγάπη

 Γερ. Σωφρονίου, Αγώνας θεογνωσίας, σελ. 123.

 http://fairytalesdreams.files.wordpress.com/2011/08/ceb8ceb1-ceb8ceb5cebbceb1-cebdceb1-cebeceb5cf81ceb1-cf80cebfceb9ceb1-cebdceb1-cebdceb1ceb9-ceb7-cf84cf85cf87ceb7-cf84cf89cebd-ceb9cf87.jpg?w=640

 Αὐτός πού μελετᾶ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ,
ἀρχίζει νά γνωρίζει τόν Θεό.
Γνωρίζοντας τόν Θεό, ἀρχίζει νά Τόν ἀγαπᾶ.
Ἀγαπώντας τόν Θεό, 
ἀρχίζει νά ἀγαπᾶ τούς πάντες καί τά πάντα,
διότι ὅλοι καί ὅλα εἴναι πάντα μέσα 
στόν πανταχοῦ Παρόντα καί Ἄπειρο Θεό:
"Ἐν αὐτῷ γάρ ζῶµεν καί κινούµεθα καί ἐσµέν"
(Πράξεις 17:28)