Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς

  "ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ" 
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg
http://www.schizas.com/site3/images/stories/fulltextrss/nantipapamitsou/2012-04/GreatestPrayer.jpg
Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς βρίσκεται ὄχι στόν ἐξωτερικό τύπο της, ἀλλά στό περιεχόμενο, στό πνεῦμα της. Προσπαθεῖτε νά βιώσετε τήν προσευχή. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού χρειάζεται. Κάποιος ἀπό τούς πατέρες λέει, πώς, ὅταν προσευχόμαστε, πρέπει νά αἰσθνόμαστε ὅπως οἱ ὑπόδικοι μπροστά στόν δικαστή.
 

http://www.optina.ru/photos/letopis/a03893b0730cf4479c8dc7b1850f4f5a.jpg
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ!
Ρώτησε κάποιος ἕναν ἀσκητή:
-Πῶς νά στέκομαι στήν προσευχή;
Κι ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε:
-Νά στέκεσαι σάν σέ κριτήριο, μέ το βλέμμα σου προσηλωμένο στά χείλη τοῦ Κυρίου, πού τήν ἑπόμενη κιόλας στιγμή-ἔτσι νά πιστεύεις-θά προφέρουν τήν τελευταία ἀπόφαση γιά σένα: "Ἔλα κοντά μου!" ἤ "Φύγε μακριά μου!". Καί νά κραυγάζεις: "Κύριε, ἐλέησον!".
Νομίζω, ἀκόμα, πώς ἠ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἡ καλύτερη καί δυνατότερη προσευχή γιά κάθε περίσταση, μόνο πού πρέπει νά τή λέμε ὄχι μηχανικά, δίχως συναίσθηση, ἀλλά μέ συμμετοχή τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ