Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

"ΜΗ ΛΕΣ ΑΒΙΑΣΤΑ Σ' ΑΓΑΠΩ"!

http://www.glikiazoi.gr/wp-content/uploads/2014/02/collection-of-i-love-you-s-greek-2.jpg
Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός
Ἡ πιό συνηθισμένη ἔκφραση στό στόμα ἀλλά ὄχι καί στήν καρδιά, εἶναι τό: 
"σ' ἀγαπῶ"!
Ἡ πιό συνηθισμένη ἔκφραση μέ λόγια ἀλλά ὄχι καί μέ ἔργα, εἶναι τό:
 "σ' ἀγαπῶ"!

Τό "σ' ἀγαπῶ" ἀνάμεσα σέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, ἐκτοξεύεται τόσο εὔκολα πιά, σέ βαθμό πού ἔχασε τήν ἀξία του. Γίναμε ὅλοι καταπληκτικοί τοξευτές τῆς "ἀγάπης" , ἀλλά ὄχι καί στοχευτές καί σκοπευτές της! Οὕτε τήν "πετύχαμε" ἀκόμη μέσα μας, οὔτε νά τήν κάνουμε προσφερόμενο σκοπό πρός τούς ἔξω ἀκόμη μπορέσαμε!
 http://cdn3.freepik.com/image/th/2789116.jpg
Κάποτε ξέραμε, πώς τά πολύτιμα πράγματα εἶναι δυσεύρετα, μέ κόπους ἀποκτῶνται καί δύσκολα κρατῶνται.
Τώρα τό πολύτιμο "σ' ἀγαπῶ", εὔκολα διαδίδεται καί παρερμηνεύεται, χωρίς κόπους ἀποκτᾶται καί δυσκόλως ἐπί τῆς οὐσίας ἐννοεῖται, κατακτᾶται καί διατηρεῖται!
Ἡ πιό ἀκριβή ἀρετή, αὐτή τῆς ἀγάπης, ἔγινε ἡ πιό φθηνή καί σέ ποιότητα καί σέ ποσότητα! Τά ἀκριβά πράγματα πωλοῦνται σέ πανάκριβα καταστήματα. Ἡ ἀκριβή ἀγάπη, ξεπουλιέται μέ ἐξευτελιστικές ἐκπτώσεις στούς "πάγκους" καί στίς "λαϊκές" ἰδιοτελῶν, ἀτελῶν καί ἐμπαθῶν καρδιῶν, νοῶν καί ζωῶν!
Τά ἀκριβά πράγματα λίγοι εἰδήμονες ἐκτιμητές μποροῦν νά τά κοστολογήσουν καί λίγοι εὔποροι ἀγοραστές μποροῦν νά τά ἀποκτήσουν.
Τήν ἀκριβή ἀγάπη, ὅλοι γινήκαμε "εἰδικοί της" ἀλλά δέν τήν ἐκτιμᾶμε καί ὅλοι εἴμαστε πλούσιοι γιά νά τήν δεχθοῦμε, ἀλλά πένητες γιά νά τήν δίνουμε!
 http://www.byzmusic.gr/wp-content/uploads/2011/10/AGAPH_AMORE_Kabarnos-8.jpg
Δέν θέλω νά ἀκούσω ξανά τό "σ' ἀγαπῶ", οὔτε νά τό πῶ, ἀλλά νά τό βλέπω καί νά τό πράττω!
Κι ἐσύ...μή λές βίαστα "σ' γαπ"  στόν Θεό, σο δέν κάνεις ατό πού θέλει Θεός!
Μή λές βιαστα "σ' γαπ" στόν πλησίον, σο δέν κάνεις ατό πού θέλει πλησίον, έκτός μαρτίας βέβαια, τῆς φόνισσας τς γάπης!
Γίνεσαι ψεύτικος καί ποκριτής!
Ἡ ἀγάπη ἔχει ἔνδυμά της τήν ἀλήθεια κι ἐμεῖς τήν γδύνουμε ἀπό αὐτήν καί τῆς φορᾶμε τά κουρέλια τοῦ ψεύδους, τῆς πλάνης καί τῆς  ὑποκρισίας! 
http://3.bp.blogspot.com/-oiuLF1NetRU/UbBW4YYTfpI/AAAAAAAAFHY/fEooEg61NtM/s1600/Animal_love_14.jpg
Θεός πού εναι γάπη (  " Θεός γάπη στί" ), πέδειξε σέ ἐμς τούς μαρτωλούς κι λεεινούς τι μᾶς ἀγαπᾶ, θυσιάζοντας ,τι εχε πιό γαπητό: Τόν Μονογεν Του Υό! Τό Δεύτερο Πρόσωπό Του, τς διαιρέτου κι μοουσίου γίας Τριάδος! Ἀδιανόητη καί ἀσύλληπτη τέτοιαhttp://1.bp.blogspot.com/_5-dbyZ1kyDI/TFfnBYY-cqI/AAAAAAAACcg/ocvxoUlsVFQ/s1600/analipsi.jpg ἀγάπη καί μάλιστα δοσμένη ἀπό Τέλειο κι Ἀθάνατο Θεό, σέ ἀτελῆ καί θνητό ἄνθρωπο!
στειλε τό Δεύτερο Πρόσωπό Του πό τόν πουράνιο κόσμο τῆς μακαριότητος, στόν θλιο γήινο κόσμο τῆς δυστυχίας καί τῆς μοιζέριας μας. "Τό ποβίβασε" δίνοντάς Του χωμάτινη σάρκα καί τό "στραπατσάρισε" κουσίως μέ πάθη, μαρτύρια καί θάνατο, γιά νά ἀναβιβάσει καί νά ἀνακαινίσει ἐμᾶς τούς τελευταίους καί στραπατσαρισμένους ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες!
πέτρεψε νά πειρασθεῖ, νά ταλαιπωρηθεῖ, νά πτωχεύει, νά πτυσθε, νά μπαιχθε, νά νειδισθε, νά βλασφημηθε, νά συκοφαντηθε, νά κυνηγηθε, νά προδοθεῖ, νά μαστιγωθε, νά πονέσει καί νά ποφέρει παντοιοτρόπως καί τελικά νά σταυρωθε, νά ταπεινωθε καί νά πεθάνει!
Κι λα ατά πό γάπη γιά λον τόν κόσμο συνολικά καί γιά ναν καστον πό μς τούς λεεινούς καί τρισάθλιους προσωπικά, τούς φίλους καί τούς ἐχθρούς Του!
Αύτό εναι γάπη: ΘΥΣΙΑ! " Ἡ γάπη δέ ζητε τά αυτς, λλά τά το τέρου"!1 Καί μάλιστα ὄχι θυσίας μέ κάτι πού ἀγαπᾶμε ἁπλῶς, ἀλλά μέ αὐτό πού ἀγαπᾶμε περισσότερο καί χωρίς προσδοκία ἀνταποδόσεως κι εὐχαριστήσεως. Ἀλλά αὐτό εἶναι ἡ τελεία ἀγάπη...ἐμεῖς κείμεθα πτώματα χαμαί ὡς πρός αὐτήν!...
http://2.bp.blogspot.com/-46S-Q2vF4BA/UkZuTBr3uHI/AAAAAAAAY24/xRlwqpmAfB0/s640/love+2013.jpg


ν δέ θυσιάζουμε τό θέλημά μας ς λλον Μονογενή Υό μας, γιά τήν γάπη το Θεο καί το πλησίον, δέν γαπμε πραγματικά!

ν δέν εμαστε κάθε φορά τοιμοι ν' νταποκριθομε ς λλος βραάμ στό κέλευσμα το Θεο καί το πλησίον καί νά θυσιάσουμε στό βωμό τς δικς τους γάπης, τό "πολυαγαπημένο" μας θέλημα ς λλον σαάκ, δέν γαπμε πραγματικά!

"λογίσθημεν ς πρόβατα σφαγς, νεκά Σου ( Θεέ καί εκόνα Θεο πλησίον ), θανατούμεθα λην τήν μέρα"! Εμαστε πρόβατα;;; Θανατούμεθα ἑκουσίως γιά τήν ἀγάπη;;; δο πορία...

Δέν θέλω νά ἀκούσω ξανά τό "σ' ἀγαπῶ", οὔτε νά τό πῶ, ἀλλά νά τό βλέπω καί νά τό πράττω!
Εθε Θεός νά μς ελογήσει μέ ατήν τήν πέροχη θεϊκή γάπη, πού θά μς λευθερώσει πό τή φυλακή καί τά δεσμά το "γώ" μας καί θά μς κάνει ΕΝΑ μαζί Του καί ΕΝΑ μέ τόν πλησίον μας ς ΕΝΑ σμα!
"Ἵνα ὦσιν ἕν". Ὅσο διαιρούμαστε μέ τόν Θεό, μέ τόν ἑαυτό μας καί μέ τόν πλησίον, μέ λόγια καί ἔργα χωρισμοῦ κι ὄχι ἑνώσεως, ἡ ἀγάπη δέν μπορεῖ νά σταθεῖ, ἀλλά φεύγει εἰς χώραν μακράν...

http://static.pblogs.gr/f/478985-blackandwhite.jpg1. "Μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἔκαστος" (Α Κορ. 10:24)