Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Τά τέσσερα βήματα τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν καί τῶν ταγῶν τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, γιά τή χειραγώγηση τῶν λαῶν καί τήν ἐγκαθίδρυση Παγκόσμιας Κυβέρνησης! (Ἁποκάλυψη!)

http://wetterhampelmann.files.wordpress.com/2011/11/stop-new-world-order-aufkleber.jpg

Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός

Σᾶς ἀποκαλύπτουμε τά τέσσερα μελετημένα βήματα
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων
γιά τήν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας,
μέ παρένθετο δικό μας σχολιασμό!
(Τά ἀποκάλυψε πρώην μυστικός πράκτορας τῆς KGB 
σέ βίντεο,τό ὁποῖο ἔχει ἀποσυρθεῖ...
http://www.youtube.com/watch?v=t-GbY_IYDN8&feature=player_embedded
Προλάβαμε νά μεταφράσουμε στά λεγόμενα, τά σατανικά βήματα).


  1. Ὑπονόμευση τῶν ἠθῶν. (Γιά νά διαφθαροῦμε καί νά μήν ἀντιδροῦμε στά «κακῶς κείμενα» στίς κοινωνίες μας, μᾶλλον νά τά ἐνστερνιστοῦμε ὡς ὀρθά καί νά συμμετέχουμε σ’ αὐτά (βλέπε γιά παράδειγμα τί γίνεται μέ τό θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς μοιχείας, τῆς ἔκτρωσης, τῆς πορνείας, τοῦ γυμνισμοῦ, τῶν ναρκωτικῶν κ.ο.κ....) Οἱ διεφθαρμένοι ἄνθρωποι καί οἱ διεφθαρμένες κοινωνίες, δέν θά ἀντιστέκονται στούς διεφθαρμένους κοσμοκράτορες καί στά διεφθαρμένα σχέδιά τους. Θά εἶναι καλά ὑπνωτισμένοι καί "ἀπενεργοποιημένοι" ἀπέναντί τους)!
  2. Ἀποσταθεροποίηση σέ διεθνεῖς σχέσεις, οἰκονομία, ἀμυντικά συστήματα, γεωγραφική ἀσφάλεια κλπ. (Γιά ὅσους δέν θά διαφθαροῦν καί προκειμένου νά μήν "ξυπνήσουν καί σηκώσουν κεφάλι" οἱ διεφθαρμένοι. Ὅλοι, γιά πᾶν ἐνδεχόμενον, πρέπει νά εἴμαστε μονίμως ἀπασχολημένοι μέ προβλήματα καί μάλιστα ὄχι μόνο προσωπικά καί ἐθνικά, ἀλλά καί παγκόσμια! Νά ἔχουμε φόβο ἐπιβίωσης καί πολέμων, μέριμνες, ἄγχος, ἀνασφάλεια, καθημερινά ἀδιέξοδα σέ διάφορους τομεῖς κι ἑπομένως λίγο ἤ καθόλου χρόνο καί κουράγιο:
  • γιά νά σκεφτόμαστε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, 
  • γιά νά ἀναζητοῦμε τήν ἀλήθεια  πάντα καί ἐν παντί
  • καί γιά νά ὑπηρετοῦμε τίς ἀξίες καί τά κρείτονα)!
  1. Τεχνητή κρίση. (Γιά νά παραδοθοῦμε ἄνευ ὅρων στήν ὅποια λύση μᾶς παρουσιάσουν-ἐπιβάλλουν οἱ παγκοσμιοποιηταί καί προκειμένου νά γλιτώσουμε ἀπό ὅλα τά παραπάνω προβλήματα, πού παρεμπιπτόντως τεχνητῶς κατασκεύασαν προηγουμένως, ἀκριβῶς γιά νά μᾶς φέρουν σ’ αὐτό τό σημεῖο)!
  2. Ἐξομάλυνση. (Ἡ "λύση" πού θά δώσουν γιά τήν ἀποκατάσταση κάθε ἀνωμαλίας-πού ἐπαναλαμβάνουμε ἐπιμελῶς κατασκεύαζαν χρόνια ὁλόκληρα- καί ἡ διατήρηση τῆς "ὁμαλότητας" (ἐδῶ γελᾶμε...) ἀπό κεῖ καί πέρα! Αὐτό μεταφράζεται, γιά ὅσους δέν ἐννοήσατε, μία "πολλά ὑποσχόμενη" Παγκόσμια Κυβέρνηση, πού τάχατες ὠς ἀπό μηχανῆς Θεός, θά μᾶς γλιτώσει ἀπό ὅλες τίς προηγούμενες ταλαιπωρίες)!...Καί βεβαίως...θά μᾶς ἐπιβάλλει τίς χείριστες!
Τέλος ὅλων...ὁ Ἀντίχριστος!

http://www.pame.gr/images/THRISKEIES/antichrist_400.jpg