Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Πνευματικές ὁδηγίες-διδαχές 
Γέροντος Ἐφραίμ Ἀριζόνος

https://oparadeisos.files.wordpress.com/2010/03/gerontasefraima.jpg 
http://4.bp.blogspot.com/-FwOwPa5xkGg/U8bNLbtYB3I/AAAAAAAACkk/0ZoIVuL0wII/s1600/1920520_627171087336381_1133826682_n.jpg
 Εἶναι τόσο ἐπιδέξιος καί ἐπικίνδυνος ὁ διάβολος, πού μᾶς κλέβει τό νοῦ τήν ὥρα τῆς προσευχῆς μέ διάφορες φαντασιώσεις, χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε...Παμπόνηρος εἶναι ὁ διάβολος ὅταν μᾶς πολεμάει. Ἄς ἀντισταθοῦμε στόν διάβολο ἐπικαλούμενοι τόν Κύριο γιά νά τόν ἀντικρούσουμε. Καί ὅταν ἀντικρούσουμε τόν διάβολο, ἐκεῖνος ὑποχωρεῖ. Αὐτήν ἡ νίκη!
Ἄν ὅμως δέν πετύχουμε αὐτήν τήν νίκη, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε μέσα μας μιά ζωή θά σέρνουμε τήν βρωμιά καί τήν δυσωδία, διότι συμπορευόμαστε μέ τά θελήματα τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας.


Ἐδῶ μᾶς προσβάλλει ἕνας δαιμονικός λογισμός καί ἀμέσως νιώθουμε ἀθυμία, θλίψη, στενοχώρια καί λέμε ἀμήν καί πότε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπ' αὐτόν. Στήν κόλαση μαζί μέ τούς δαίμονες, νά τούς βλέπουμε καί μάλιστα αἰώνια, πῶς θά ἀναπεξέλθουμε; Καί στερούμενοι οἱ κολασμένοι αἰώνια τή  Χάρη τοῦ Θεοῦ, σέ συνδυασμό μέ τή σκέψη ὅτι πολλοί ἄλλοι ἄνθρωποι ἔχουν σωθεῖ καί γεύονται τόν παράδεισο, μᾶς ἀποκαλύπτουν οἱ Πατέρες, ὅτι οἱ κολασμένοι θά καταλήγουν σέ ἀτελείωτες βλασφημίες ἐναντίον τοῦ Θεοῦ.
http://orthodoxianpress.com/images/00sp/ekklisia-kako.jpg
"ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ' ὑμῶν" (Ἰάκ. 4, 7)
Ὁ διάβολος ἐργάζεται πάνω στά ἀδύναμα σημεῖα τῶν ἀνθρώπων καί μέ βάση αὐτά δημιουργεῖ σκάνδαλα καί ἄσχημες καταστάσεις.
Εἶναι τρομακτική ἡ θέα τῶν δαιμόνων. Λένε οἱ Πατέρες, ὅτι ἐάν δίπλα ἀπό τή θέα τῶν δαιμόνων, ὑπήρχε ἕνας μεγάλος γκρεμός, θά προτιμοῦσε ὀ ἄνθρωπος νά πέσει στόν γκρεμό, παρά νά δεῖ τή θέα τῶν δαιμόνων!

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"