Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Τί θά μοῦ κοστίσει πνευματικά ἡ λαιμαργία;

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης
http://a.scdn.gr/images/books/000239/239419-big.jpg

http://www.newsbomb.gr/media/k2/items/cache/971f771863b861d8c4685cbf3d426b2d_XL.jpg
Τί φοβερό πρᾶγμα εἶναι ἡ λαιμαργία, τό νά τρώγη καί νά πίνη κανείς ὑπερβολικά!
  • Τό γεμᾶτο, βαρυφορτωμένο στομάχι κάνει τόν ἄνθρωπο νά χάνη τήν πίστι καί τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, 
  • νά εἶναι ἀναίσθητος στήν προσευχή, 
  • νά μή νοιώθη τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήση καί νά δοξάση τόν Θεό. 
  • Οἱ κοιλιόδουλοι ἀπομακρύνονται ἀπό τόν Κύριο. Ἡ καρδιά τους γίνεται σκληρή σάν λιθάρι. 
http://3.bp.blogspot.com/-DcTPBLqJaUk/U9aAb05UQeI/AAAAAAAAgfA/RvOx6LmkYFo/s1600/xx.png
Ἡ ἐγκράτεια, εἶναι ὁ μόνος δεσμοφύλακας πού ἐλευθερώνει!... (Ἀπό τά πάθη)!
 Γι' αὐτό ὁ Λυτρωτής μᾶς ἀποτρέπει ἀπό τή λαιμαργία:
"Προσέχετε ἑαυτοῖς μήποτε βαρυνθῶσιν ὑμῶν αἰ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καί μέθῃ...καί αἰφνίδιος ἐφ' ὑμῶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη" (Λουκ. κα΄ 34). ἡ ἡμέρα τῆς ὀργῆς τοῦ Κυρίου θά πλήξη αἰφνιδιαστικά καί ἀμείλικτα ὅσους εἶναι κοιλιόδουλοι.

"Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου"
Λεζάντα φωτό: ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ