Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Νά δίνω ἐλεημοσύνη μόνο στήν ἀνάγκη; Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης

 http://www.stamoulis.gr/Images/Products/23043.jpg
334.
http://4.bp.blogspot.com/_Ir0BxevvGe4/TSo2tOGTDKI/AAAAAAAABEg/170tS4_A7CQ/s200/Stayros-RGB-mikro.png 
Μήν προσέχεις ἄν ἔχη πράγματι ἀνάγκη ἤ ὄχι ὅποιος ἁπλώνει τό χέρι καί σοῦ ζητεῖ ἐλεημοσύνη. Ἡ θεία Ἀγάπη μᾶς δίνει καί ἄλλες δωρεές της, ὅταν ἔχουμε ἤδη λάβει ἀρκετές. 
Συλλογίουσ λοιπόν:

http://static.pblogs.gr/f/398274-01.jpg
"Ὁ Θεός ἐξακολουθεῖ νά μοῦ δίνη, γιατί νά μήν ἐξακολουθῶ καί ἐγώ νά δίνω στόν ἀδελφό μου; Δέν μέ ἐνδιαφέρει ἄν τό ἀξίζη ἤ ὄχι. Μήπως ἐγώ ἄξιζα τόση ἀγάπη ἀπό τόν Θεό; Ὁ Θεός μέ ἐλεεῖ ὄχι γιατί τό ἀξίζω, ἀλλά γιατί μέ ἀγαπᾶ. Τέτοια ἀγάπη ἄς ἔχω καί ἐγώ στούς ἀδελφούς μου".
"Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου"
Ἐκδόσεις Παπαδημητρίου