Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ Πνευματικές ὁδηγίες-διδαχές Γέροντος Ἐφραίμ Ἀριζόνος

https://oparadeisos.files.wordpress.com/2010/03/gerontasefraima.jpg
Ὁ πανσεξουαλισμός καί οἱ παρά φύση ἀσέλγειες (ὁμοφυλοφιλία, παιδοφιλία, ζωοφιλία κλπ), θά εἶναι ἡ αἰτία τῆς καταδίκης μας. Οἱ παρά φύση ἀσέλγειες καί οἱ σεξουαλικές  διαστροφές, ἀπαγορεύονται καί ἔχουν ἀνοίξει οἱ πόρτες τῆς κολάσεως καί μπαίνουν οἱ νέοι μας καί οἰ ἄσωτοι μέσα κατευθείαν!

http://www.elnuevoemisario.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/Cooperativismo.jpg
Ὁ πανσεξουαλισμός ὕψωσε τόν κόσμο τῶν ἡδονῶν καί θά συντρίψει τήν ἀνθρωπότητα!
Νά γνωρίζουμε ὅτι ὅλα τά σαρκικά ἁμαρτήματα πού διαπράξαμε καί ὅλες τίς παράνομες ἡδονές πού γευτήκαμε, θά ἀντισταθμιστοῦν μέ ἀντίστοιχο πόνο καί θλίψη. Ἐκπληρώνοντας ἔτσι τό χρέος τῆς ἐνοχῆς, ἀπαλάσσεται ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐνοχῆς καί τοῦ ἀνοίγεται ἡ θύρα τοῦ παραδείσου. Γι' αὐτό ὁ Θεός θέλει τά παιδιά Του νά εἶναι καθαρά καί ἁγνά. 
Τά ἀκατάσχετα γέλια τραβᾶνε καί ἕλκουν τόν δαίμονα τῆς πορνείας.
Πολλές φορές ὁ Θεός ἐπιτρέπει τόν δαίμονα τῆς πορνείας νά πολεμήσει σφοδρά τόν μοναχό. Καί ὁ μοναχός βλέποντας τόν πόλεμο πού ὑφίσταται, πού οὔτε στόν κόσμο τόν εἶχε, ἀρχίζει νά ἀναρωτιέται ἄν βαδίζει σωστά στόν μοναχικό του βίο. Ὅμως ὁ Θεός ἐπιτρέπει τέτοιο εἶδος πολέμου, μέ σκοπό νά ἀναδείξει τόν μοναχό καί νά τόν στεφανώσει μέ τό στεφάνι τοῦ μάρτυρα. Ἄν οἰ ἄνθρωποι γνώριζαν τούς πειρασμούς πού ἔχουν οἰ μοναχοί, πολλοί ἀπό αὐτούς πού σκέφτονται νά γίνουν μοναχοί, δέν θά γινόντουσαν ποτέ. Καί ἄν πάλι οἰ ἄνθρωποι γνώριζαν τή δόξα τῶν μοναχῶν στήν ἄλλη ζωή, ὅλοι θά γινόντουσαν μοναχοί!
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Λεζάντες φωτό: ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ