Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Οἱ ἄντρες προστατεύετε τίς γυναῖκες ἀπό τήν ἁμαρτία! Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

http://www.twojebieszczady.net/ikona/ikona2.jpg
"μαρτήματα γυναικῶν, ἀνδρῶν ἀπαιδευσία".
(Τά ἁμαρτήματα τῶν γυναικῶν, ὀφείλονται στήν ἀπαιδευσία τῶν ἀνδρῶν).
http://www.psixologikosfaros.gr/photos/images_151.jpg