Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Πῶς παίρνουμε τό ἀντίδωρο;

http://azbyka.ru/parkhomenko/foto/fotos/mfotor6719.jpg 

Τό παίρνουμε ἀπό τό χέρι τοῦ Ἱερέα μέ ἡσυχία καί τάξη.
(Χωρίς νά σπρώχνουμε καί νά μιλᾶμε!).
Βάζουμε τά χέρια (τίς παλάμες) σταυρωτά 
τό δεξί πάνω ἀπό τό ἀριστερό 
καί τά ἐκτείνουμε στόν ἱερέα μέ εὐλάβεια.
Ὅταν μπαίνει τό ἀντίδωρο στήν χούφτα, 
φιλοῦμε τό χέρι τοῦ ἱερέα.
(Μήν ξεχνοῦμε ὅτι ὁ ἱερέας πιάνει τόν ἴδιο τόν Χριστό,
τό Σῶμα καί Αἷμα Του!
Γι' αὐτό εἶναι πολύ ἄσχημο 
νά ἁρπάζουμε ἀπείθαρχα καί λαίμαργα μόνοι μας τό ἀντίδωρο,
χωρίς νά περιμένουμε ὅταν θά τό μοιράσει ὁ ἱερέας. 
Ἀσπάζοντας διά φιλήματος τό χέρι του,
 φιλοῦμε καί τόν Χριστό).
Πρέπει νά εἴμαστε νηστικοί γιά νά τό φᾶμε.
Τό καταναλώνουμε ὅλο καί δέν τό πετᾶμε πουθενά.
 
Καρδίας Λόγος, τεῦχος 4, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2014
Τριμηνιαῖα Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Καρδίας,
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας.
(Oἱ προσθῆκες στίς παρενθέσεις εἶναι τοῦ Ἱστολογίου μας)