Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας ἔχει θλίψεις Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/07/ag-nikodimos.jpg 
Νά θυμᾶσαι πάντοτε ὅτι καί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ μέ ὅλους τούς φίλους Του
μπῆκε στή Βασιλεία Του μέσα ἀπό ἀγκάθια καί σταυρούς.
http://doinglifebetter.org/wp-content/uploads/2014/09/practically.jpg