Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Πῶς νά νικᾶμε τή θλίψη καί τήν πλήξη!

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg
http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7.jpg
 Γράφετε πώς ἡ θλίψη καί ἡ πλήξη σᾶς βασανίζουν. Ὡστόσο, προβλήματα ἐσωτερικά δέν ἔχετε, μόνο ἐξωτερικά. Ἐπομένως ἡ ἀθυμία καί ἡ ταραχή σας προκαλοῦνται ἀπό τόν ἐχθρό, πού μηχανεύεται κάθε τρόπο γιά νά διώξει τήν εἰρήνη ἀπό τίς ἀνθρώπινες καρδιές. 

http://1.bp.blogspot.com/-QuchVJQzXn4/UBjwn191DiI/AAAAAAAACZ0/fNhOUn3o-hY/s640/800d052HuLb.jpg
Ἡ ἐργασία καί ἡ προσευχή, νά γίνουν ἀχώριστοι ὁδηγοί μας!
Μή βαρυγγωμᾶτε! Μήν ἀγανακτεῖτε! Ἀφοσιωθεῖτε:
  •  στήν ἐργασία 
  • καί στήν προσευχή. 
  1. Ἡ πρώτη διώχνει τήν πλήξη 
  2. καί ἡ δεύτερη τή θλίψη. 
Γιά τίποτ' ἄλλο μή θλίβεστε παρά μόνο γιά τίς ἁμαρτίες σας. Καί νά παρακαλᾶτε τό Θεό μέ συντριβή: "Κύριε, συγχώρεσέ με!". Ὁ ἐχθρός σᾶς ταλαιπωρεῖ μέ τήν ἄλογη θλείψη. Ἐσεῖς, λοιπόν, ξεγελάστε τον, παίρνοντας τό ὅπλο του καί μεταποιώντας το ἀπό βλαπτικό σέ ὠφέλιμο ὄργανο, σέ ἔλλογη καί καλή θλίψη γιά τά παρατπώματά σας, σέ μετάνοια, σέ κατάνυξη.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2011/05/pray.jpg
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με!