Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Γυναῖκες, σεβασθῆτε τούς Ἱερούς Ναούς! ( β΄ μέρος )

Χρῆστος Κων. Λιβανός
Ὁ ἐνδυματολογικός κώδικας τοῦ Θεοῦ!
http://02varvara.files.wordpress.com/2009/12/russian-woman-with-child.jpg

     
http://3.bp.blogspot.com/-Tg5dbPhuAzA/UlUGC1yPHLI/AAAAAAAAZJU/IWQvBmGZ8u8/s1600/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1+%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1.jpg
Ἡ ἐνδυμασία πολλῶν Ἑλληνίδων πού προσέρχονται σήμερα στούς Ἱ. Ναούς, ὄχι μόνο δέν συνάδει μέ τήν χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλ' ἀποτελεῖ καί βδέλυγμα στά μάτια τοῦ Θεοῦ. Δέν τό λέγομε ἐμεῖς αὐτό, τό λέγει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἡ αἰσχρή μόδα καθιέρωσε τίς τελευταῖες δεκαετίες τό ἀνδρικό παντελόνι καί ὡς γυναικεῖο ἔνδυμα σέ τέτοιο μάλιστα σημεῖο, ὥστε οἱ περισσότερες γυναῖκες νά φοροῦν πλέον παντελόνια ἀντί φουστάνια. Ἡ κοινωνία μας τό δέχθηκε. Δέν τό δέχεται ὅμως ὁ Θεός. Ἡ κοινωνία μας δέχεται σιγά-σιγά ὡς φυσιολογικό τρόπο σεξουαλικῆς ζωῆς καί τήν ὁμοφυλοφιλία! Ἡ κοινωνία μας δέχεται πλέον καί τούς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων, δίνοντάς τους μάλιστα τό δικαίωμα νά υἱοθετοῦν καί παιδιά!
Ἐάν ὅμως ἡ κοινωνία μας δέχεται ὅλα αὐτά ἀλλάζοντας "τά προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον", ὅπως προφήτευσε ὁ Ἡσαΐας (24,5), αὐτό δέν σημαίνει ὅτι συγχρονίστηκε καί συμπλέει μαζί της καίhttp://farm1.static.flickr.com/230/506867973_a20fc9fad6.jpg ὁ Θεός. Κάθε ἄλλο. Ἐάν ἐμεῖς ἀλλάζωμε παρασυρόμενοι ἀπό τά ρεύματα καί τίς μόδες τῆς κάθε ἐποχῆς, ὁ Θεός μένει "χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας" (Ἑβρ. 13,8), ὁ δέ νόμος Του παραμένει ἀναλλοίωτος, διαχρονικός, ἀιώνιος. Καί αὐτός ὁ νόμος, ὁ ὁποῖος ἰσχύει καί σήμερα κάι θά ἰσχύει πάντοτε ἔως τῆς συντελείας, θέτει ὅλους μας, ὄχι μόνο τίς γυναῖκες, ἀλλά καί τούς ἄνδρες, ὄχι μόνο τούς λαϊκούς, ἀλλά καί τούς κληρικούς ( καί κυρίως αὐτούς), ἐνώπιον τῶν τεραστίων εὐθυνῶν μας ἀπέναντι τοῦ αἰωνίου Νομοθέτου Θεοῦ. "Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρός ἐπί γυναικί, οὐδέ μή ἐνδύσησται ἀνήρ στολήν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου ἔστι πᾶς ποιῶν ταῦτα" (Δευτ. 22,5). Μεγάλη ἁμαρτία νά κυκλοφοροῦν στούς δρόμους οἱ χριστιανές γυναῖκες τῆς ἐποχῆς μας μέ ἀνδρικά παντελόντια, βδέλυγμα στά μάτια τοῦ Θεοῦ, σιχαμερό φαινόμενο. Πολύ ὅμως μεγαλύτερη ἁμαρτία καί ἄκρως σιχαμερό καί ἐξοργιστικό γιά τό Θεό εἶναι τό φαινόμενο παντελονοφοροῦσες γυναῖκες κάθε ἡλικίας νά εἰσέρχωνται στούς Ἱ. Ναούς, νά ἐκκλησιάζωνται, νά τολμοῦν δέ νά κοινωνοῦν καί τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων!
http://www.drimalasflowers.gr/shop/images/thumbnails/2/280/White_Blush_Calla_Lily_Crystal_Blush_300.jpg       Γεννᾶται τό ἐρώτημα: ἐάν ἔτσι βλέπη ὁ Θεός, δηλαδή ὡς βδελύγματα, ὡς φαινόμενα πού προκαλοῦν ἀηδία, ἀπέχθεια, ἀποτροπή καί σιχαμάρα, τίς γυναῖκες πού φοροῦν ἀνδρικά ἐνδύματα καί μάλιστα μέσα στούς Ναούς, πῶς ἄραγε βλέπει ὅσες γυναῖκες ἐκκλησιάζονται ἡμίγυμνες, μέ μίνι καί σοῦπερ μίνι, μέ ἐξώπλατα καί ἐξώστηθα, κολλητά καί διαφανῆ φορέματα, πού ἐπιτρέπουν κάποιες φορές νά φαίνωνται ἀκόμη καί τά ἐσώρουχά τους; Ὁποία πώρωσις καί ἀναισθησία, ὁποία θρασύτης καί ἀσυνειδησία! Δόξα τῇ μακροθυμία Σου, Κύριε, ἡ ὁποία δέν ἐπιτρέπει ἀκόμη στή γῆ ν' ἀνοίξῃ καί νά μᾶς καταπιῇ! Ἔως πότε ὅμως θά μακροθυμῇς καί θά συγκρατῇς τήν ὀργή Σου γιά ὅσα βδελυρά βλέπει ὁ ἥλιος καί φρίττει, καί φιλοξενεῖ ἡ γῆ στόν φλοιό της "συστενάζουσα καί συνωδίνουσα ἄχρι τοῦ νῦν "; (Ρωμ. 8,12).
( συνέχεια...)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD.jpg