Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά εἴμαστε ἀφιλάργυροι,
τόσο οἱ λαϊκοί, προπάντων δε οἱ μοναχοί!
Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  
 http://paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/agios_diadoxos_episkopos_fotikis_536.jpg
  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ καὶ ὁρισμὸς τῆς ἀφιλαργυρίας εἶναι:
τὸ νὰ θέλει κάποιος νὰ μὴν ἔχει, 
μὲ τὴν ἴδια ἔνταση ποὺ ὁ ἄλλος θέλει νὰ ἔχει.
http://3.bp.blogspot.com/-nW_RlRn2z4w/T-Y711OphdI/AAAAAAAAM08/qZUrjN7ccVE/s400/5597_b.jpg
Ἡ περιουσία τοῦ μοναχοῦ, πρέπει νά εἶναι ἡ τελεία ἀγάπη κι ἀφοσίωσή του πρός τόν Θεό!