Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Ἄρχισαν οἱ ἔφοδοι στά σπίτια ὅσων γράφουν στό διαδίκτυο κατά τοῦ λαθρομεταναστευτικοῦ!

http://katohika.gr/wp-content/uploads/2016/04/AOt5lrW.png 
Στήν Γερμανία καί συγκεκριμένα στό Βερολίνο, ἅρχισαν κυβερνητικοί μισθοφόροι νά "μπουκάρουν" στίς οἰκίες πολιτῶν, πού δημοκρατικά κι ἐλεύθερα ἐξέφρασαν στό διαδίκτυο τίς ἀνησυχίες τους σχετικά μέ τό λαθρομεταναστευτικό ρεῦμα στήν χώρα τους, στήν Εὐρώπη καί στόν κόσμο γενικότερα!!!

Ὅπως καταλαβαίνετε, ἡ εἴδηση ἤδη κάνει τόν γύρο τοῦ διαδικτύου καί τοῦ κόσμου, ἔφθασε μέχρι τήν Ἀμερική καί φυσικό εἶναι νά ἔχει ξεσηκώσει τίς ἀνησυχίες τῶν πολιτῶν! 
Οἱ ἔννοιες τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας καί τῶν προσωπικῶν δικαιωμάτων κινδυνεύουν παγκοσμίως, ὅσο ποτέ, ἀπό τήν ἀπολυταρχική-δικτατορική ἀντιμετώπισή τους ὑπό τῶν νεοταξικῶν καθεστώτων τῶν διαφόρων χωρῶν! Ἡ Γερμανία, ἰδιαιτέρως, εἶναι γνωστή τοῖς πᾶσι γιά τήν "προσφιλή κλίση" της σέ τέτοιους τρόπους ἀντιμετώπισης ἐλευθεριῶν καί ἀνθρώπων (βλέπε Χίτλερ...βλέπε Μέρκελ καί τήν ἀπάνθρωπη ἀντιμετώπιση τῆς Ἑλλάδας στήν οἰκονομική κρίση πού περνᾶμε).

Στό σημεῖο αὐτό, ἀναρωτιόμαστε-μέ τόν συναγερμό μας νά χτυπᾶ ἀναμμένο  στό κόκκινο-τίς ἑξῆς εὔλογες ἀπορίες πού μᾶς προκύπτουν:
  1. Ἐφόσον αὐτή ἡ εἰσβολή στό οἰκιακό ἄσυλο γίνεται ἤδη στήν Γερμανία, τί θά γίνει σέ λίγο στήν Ἑλλάδα τῶν ἑκαταμμυρίων μεταναστῶν (νομίμων καί παρανόμων...) πού ἤδη ζοῦνε ἐδῶ καί τῶν χιλιάδων πού ἀκαταπαύστως εἰσρέουν, προφασιζόμενοι κάποιοι "ἄνωθεν" τήν πιθανή τρομοκρατία τοῦ φυλετισμοῦ καί τοῦ ἐθνικισμοῦ;  
  2. Ἐπίσης τί θά γίνει σέ λίγο καιρό σέ μία Ἑλλάδα πού οἱ κατά κόρον ἀντίχριστοι-ἀνθέλληνες νεοταξίτες ἡγέτες της, οἱ ὁποῖοι σκύβουν ὑποτακτικά καταφατικῶς τό κεφάλι τους στίς ἐντολές τῆς Γερμανίας καί τῆς Νέας Ἐποχῆς τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς πολτοποίησης καί ἰσοπέδωσης καί τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς πανθρησκείας καί τοῦ προσδοκωμένου κοινοῦ παγκοσμίου ἡγέτη (Ἀντιχρίστου);  
Ἄς μή διαφεύγει ἀπό ὅλους μας, ὁ ἤδη ψηφισθῆσας ἐν Ἑλλάδι "Ἀντιρατσιστικός" Νόμος, καί ἄς εἴμαστε ὑποψιασμένοι γιά τό  πῶς θά πυροδοτεῖται καί θά ἑρμηνεύεται ἀπό δῶ καί πέρα, κάθε φορά πού θά προκύπτει κάποια κρίση καί κάποιο συμβάν ἐξαιτίας τοῦ λαθρομεταναστευτικοῦ καί τῆς δικαιολογημένης ἀγανάκτισης τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν! Εἴμαστε ἤδη θεατές τοῦ συνεχοῦς ἐθνικοῦ μας ξεπουλήματος-σέ γῆ, ὕδωρ καί ἀέρα- παραδιδομένου σέ ξένα χέρια, δρομολογουμένου ἀπό ἐντολές ξένων "κεφαλῶν", καί ἐκτελουμένου ἀπό τούς "φιλόξενους" (καί οὐχί φιλέλληνες) ἡγέτες μας...


Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=cacMFIwRrR4
Συντάκτης τοῦ ἄρθρου:KAIOMENH BATOΣ